Vesti

Rezultati istraživanja: Stanovnici grada Bora žele staze urbane mobilnosti i veću bezbednost saobraćaja

Organizacija Sigurne staze predstavila je rezultate istraživanja o stanju urbanističke, saobraćajne i pešačke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora i dala preporuke za njihovo unapređenje.

Istraživanje je realizovano na osnovu ankete koju je popunilo 318 ispitanika, a među njima je veliki procenat građana nepovoljno ocenio infrastrukturu za ranjive učesnike u saobraćaju (pešaci, starija lica, osobe sa invaliditetom, biciklisti itd.) na teritoriji grada Bora. Rezultati istraživanja pokazuju da su ispitanici ne samo nisko ocenili urbanističku, saobraćajnu i pešačku infrastrukturu u samom Boru, već i u okolnim naseljima.  

Jedan od ključnih razloga za lošu ocenu stanja bezbednosti saobraćaja u Boru može biti povezan sa lošim ocenama građana o postupanju vozača prema ranjivim učesnicima u saobraćaju. Najveći procenat ispitanika (37%) postupanje vozača ocenjuje kao dovoljno, a 27% je dalo ocenu nedovoljno.

Praksa u svetu je pokazala da urbanističko planiranje gradova koje je usmereno ka povećanju bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju doprinosi povećanju celokupnog nivoa bezbednosti saobraćaja. Najveći procenat građana Bora podržava formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, pešačkih zona i sigurnih staza koje mogu obezbediti sporije kretanje vozila u gradu i podstaći aktivnije vidove prevoza.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.