Vesti

Inicijativa za usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja u Boru

Strukovno udruženje za bezbednost saobraćaja i saobraćajno i urbanističko planiranje Sigurne staze iz Bora predalo je lokalnoj samoupravi inicijativu za usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja. Inicijativa je upućena gradonačelniku Bora, Aleksandru Milikiću, Savetu za bezbednost saobraćaja grada Bora, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti i Javno komunalnom preduzeću za stambene usluge (upravljaču puta na teritoriji grada Bora).

Sigurne staze naglašavaju u ovoj inicijativi da je Strategija bezbednosti saobraćaja ključan dokument za unapređenje saobraćajne infrastrukture koja bi bila prilagođena potrebama građana i omogućila bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju. U inicijativi se navode najveći problemi u saobraćaju u prethodnom periodu i daju smernice za unapređenje postojećeg stanja. U periodu od 2016. do 2020. godine na teritoriji grada Bora registrovano je 609 saobraćajnih nezgoda u kojima je život izgubilo 11 lica, dok je 437 pretrpelo teže ili lakše telesne povrede.

Detaljan izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora možete preuzeti na narednom linku.

U istraživanju Sigurnih staza koje je objavljeno maja ove godine značajan procenat građana Bora (94%) smatra da je Boru potrebna Strategija bezbednosti saobraćaja.

Najveći procenat ispitanika je ocenio bezbednost saobraćaja u Boru dobrom ocenom (37%), dok svega 3% ispitanika smatra da je bezbednost saobraćaja na visokom nivou.

Razlog ovako loših ocena stanja bezbednosti saobraćaja u Boru može biti povezan sa stavovima građana o postupanju vozača prema ranjivim učesnicima u saobraćaju (pešaci, biciklisti, deca, osobe sa invaliditetom). Najveći procenat ispitanika (37%) postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede dobra (28%) i nedovoljna (27%).

Kada su u pitanju učesnici u saobraćaju na koje Strategija bezbednosti saobraćaja posebno treba da obrati pažnju, najveći procenat ispitanika navodi decu (26%), osobe sa invaliditetom (18%), a potom slede pešaci (17%) i biciklisti (13%).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.