Vesti

Preventivnim merama do veće bezbednosti dece u saobraćaju

Uređenost i veličina jedne zajednice ogleda se u njenom odnosu prema najslabijima, a deca svakako spadaju u najslabije i najranjivije članove društva, ističu članovi udruženja Sigurne staze.

Zabrinjavajući je podatak da povrede nastale u saobraćajnim nezgodama čine jedan od pet najčešćih uzroka stradanja dece u svetu - na svaka četiri minuta na putevima širom sveta jedno dete izgubi život. Prema Izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja u periodu od 2016. do 2020. godine u Boru je lakše i teže povređeno 27 lica koja su mlađa od 14 godina, dok smrtno stradalih nije bilo. Deca su najviše stradala u svojstvu pešaka (56%), zatim kao putnici u vozilu (26%) i (19%) kao vozači.

Da bi se preventivno uticalo na stradanje dece u saobraćaju, neophodan je sistemski pristup i kontinuitet u suzbijanju uzroka nezgoda, a ne samo posledica. Igor Velić, iz udruženja Sigurne staze, ističe da represivne mere saobraćajne policije kao što su kontrole vezivanja pojasa, alkoholisanosti vozača, brzine kretanja itd, nisu dovoljne i da bi se  znatno bolji rezultati postigli kombinovanjem preventivnih i represivnih mera.

Efikasne preventivne mere su jačanje kapaciteta i integriteta institucija, unapređenje saobraćajne infrastrukture, unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, razne vrste i vidovi saobraćajno-tehničkih, saobraćajno-regulativnih, građevinskih i arhitektonskih mera, kao i korišćenje i razvoj novih tehnologija i sistema u procesu unapređenja bezbednosti saobraćaja.

U Boru je naviše dece bilo povređeno u saobraćaju u svojstvu pešaka, čak 56%, a jedan od glavnih razloga je neprilagođena putna infrastruktura i saobraćajni sistem u Boru najmlađim sugrađanima. Pojedina gradska naselja nemaju trotoare ili pešačke staze i deca su prinuđena da se kreću kolovozom. Sa druge strane, gradska naselja imaju trotoare, ali su na njima uglavnom parkirana vozila. Boru nedostaju i  biciklističke staze, zone 30, zone usporenog saobraćaja itd.

Da bi deca bila bolje zaštićena u saobraćaju, neophodno je pružiti im kvalitetno i pravovremeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Na taj način bi deca stekla adekvatno znanje, veštine i navike koje su ključne za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Istraživanja koja se sprovode u zemljama EU pokazuju da najveći potencijal uticaja na bezbednost saobraćaja leži u promeni ponašanja. U skladu sa tim neophodno je da Gradska uprava Bora preduzme aktivnosti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja imajući u vidu problem ugroženosti dece sa jedne strane, i mogućnosti rešavanja problema pravovremenom edukacijom.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.