Vesti

Pokrenut GIS softver za urbanu mobilnost u Boru

Strukovno udruženje za bezbednost saobraćaja i saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokrenulo je prvi GIS softver za urbanu mobilnost (mobilitybor.com) koji će omogućiti bolju komunikaciju između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog uređenja grada Bora.

Zahvaljujući ovoj platformi građani će moći da se informišu o saobraćajnim problemima u okolini škola, nebezbednim lokacijama za vožnju, kao i lokacijama na kojima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode. Platforma sadrži i informacije, smernice i predloge za unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje održive urbane mobilnosti u Boru (formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja i biciklističkih staza/traka).

Platfoma će omogućiti građanima da ocenjuju stanje pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju i predlažu kvalitetnije uređenje javnog prostora. Uključivanje građana u proces unapređenja urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora moguće je i zahvaljujući crowd-sourcing komponenti platforme putem koje je moguć pregled, unos i izmena podataka, obeležavanje lokacija na mapi, postavljanje fotografija i predloga za unapređenje saobraćajne infrastrukture. GIS softver predstavlja i koristan alat za lokalnu samoupravu i donosioce odluka jer omogućava uvid u stavove građana Bora o bezbednosti i pristupaćnosti saobraćajne infrastukture.

Platforma je dostupna na ovom linku.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.