Vesti

Tribina: Kako unaprediti položaj biciklista u Boru?

Udruženje Sigurne staze će organizovati tribinu o saobraćajnoj infrastrukturi Bora i njenoj (ne)pristupačnosti učesnicima saobraćaja, a sa posebnim akcentom na bicikliste. Tribina će se održati 15. oktobra sa početkom u 17 časova u Media centru u Boru (Kralja Petra Prvog 23, TC Kocka).

U periodu od 2010. do 2020. godine, biciklistički saobraćaj doživeo je ekspanziju u svetu i Srbiji. Broj biciklista porastao je u našoj zemlji za nekoliko desetina hiljada, a sa porastom broja biciklista uvećao se i broj saobraćajnih nesreća. U izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja za period od 2016. do 2020. godine, navodi se da je u Boru povređeno 12 biciklista, dok je jedan biciklista stradao.

Jedan od ključnih problema bezbednosti biciklista u Boru je saobraćajna infrastruktura koja nije prilagođena ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju (ne postoje biciklističke staze/trake za bicikliste, uređena parkiralište itd.). Samim tim biciklisti su prinuđeni da se kreću kolovozom gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao ometače saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnog sistema. Rezultati istraživanja koje je sprovelo udruženje Sigurne staze pokazuju da 91% Borana smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura.

Kako bi se podigla svest građana, ali i donosioca odluka grada Bora o unapređenju bezbednosti saobraćajne infrastrukture, udruženje Sigurne staze će organizovati tribinu na kojoj će bliže informisati širu javnost o sledećim temama:

●     Bezbednost biciklista u saobraćaju na teritoriji grada Bora;

●     Prvom GIS softveru za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope;

●     Inicijativi za formiranje biciklističke infrastrukture u Boru;

●     Prednostima biciklističkih staza, zona 30 i zona usporenog saobraćaja u Boru;

●     Inicijativi da Bor donese i usvoji Plan održive urbane mobilnosti;

●     Inicijativi da Bor donese i usvoji Strategiju za bezbednost saobraćaja;

●     Inicijativi za izmene Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora;

●     Inicijativi da se saobraćajno i urbanistički urede zone škola u Boru.

„Prilikom unapređenja saobraćajne infrastrukture grada treba se fokusirati na čoveka i stvarne zahteve i potrebe Borana”, glavna je poruka predstavnika udruženja Sigurne staze.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.