UrbanStream

Naziv projekta: „Omladinska politika po meri mladih”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Požarevac

Oblast delovanja: Položaj mladih i omladinska politika

Cilj projekta „Omladinska politika po meri mladih“ je podrška mladima tokom njihovog razvoja kroz pružanje kontinuirane sistemske podrške i uključivanje mladih u kreiranje i odabih multisektorskih usluga namenjenih njihovom razvoju.   

Urban Stream će u okviru ovog projekta raditi na osnaživanju mladih i njihovom povezivanju sa donosiocima odluka radi kreiranja javnih politika koje će adekvatno adresirati potrebe mladih u Požarevcu. Projektom će se podržati i umrežavanje organizacija mladih i za mlade na zajedničkom kreiranju omladinske politike.  

Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream je udruženje koje je nastalo 2015. godine u Požarevcu iz iskazane potrebe učenika da imaju svoje mesto, prostor gde se mogu okupiti, družiti, edukovati, dobiti razne korisne informacije, ujedno se i baviti kreativnim i sportskim aktivnostima. Cilj udruženja je da kroz kreiranje i realizaciju raznovrsnih projekata, programa i aktivnosti motiviše mlade na pravilan razvoj, sticanje znanja, veština, stavova i vrednosti. 

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.