Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

Projekat "Zagovaranje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji" ima za cilj da doprinese učešću građana u demokratskoj praksi donošenja normativnih akata od značaja za zdrav i održiv urbani razvoj u Beogradu i Srbiji (urbanističkih planova i gradskih odluka). 

Specifični ciljevi projekta su;: javno zagovaranje za uspostavljanje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji; Prepoznavanje organizacija civilnog društva kao značajne spone između građana, medija, nosilaca izrade urbanističkih planova i donosilaca odluka; Javna kampanja o ko-kreaciji politika urbanog razvoja: aktivno uključivanje građana u rad strukovnih udruženja planera i inženjera.  

Očekivani rezultati projekta su: Aktivno uključivanje građana u javno zagovaranje planiranja zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u gradu; Primena novih i inovativnih metoda i postupaka javnog zagovaranja;  Mišljenje i Primedbe na aktuelne važne urbanističke planove u procedurama (ranih) javnih uvida; Studija sa polaznim osnovama za izradu Odluke o ekološkom indeksu za grad Beograd. Kako bi se navedeni rezultati ostvarili, glavne aktivnosti projekta biće organizacija javnih događaja, diskusija, rasprava, priprema Mišljenja o Elaboratu Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, priprema Primedbi na Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I-XIX i Priprema Studije sa polaznim osnovama za izradu Odluke o ekološkom indeksu za grad Beograd, uz ko-kreaciju i aktivno uključivanje stručne i šire javnosti. 

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

CEUS je profesionalno udruženje arhitekata i urbanista posvećenih multidisciplinarnim istraživanjima, inovacijama i razvoju. Cilj udruženja je da unapredi među-institucionalnu i trans-disciplinarnu saradnju i podstakne sinergije u urbanom okruženju.  

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.