Vesti

Zelena šetnja kroz novobeogradske blokove

Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS) organizovao je u nedelju, 30. oktobra, drugu po redu zelenu šetnju u Beogradu. Arhitekte, građevinski inženjeri, inženjeri šumarstva i ostali zainteresovani stanovnici i ljubitelji novobeogradskih blokova okupili su se sa ciljem da kroz šetnju i razgovor sagledaju razlike u gradnji Novog Beograda, nekad i sad.

Analiza o promenama procenta zelenila na Novom Beogradu kroz vreme, koju je uradio dr Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta, bila je dobra osnova za ovaj razgovor. Sugrađani su pričali i o planu generalne regulacije, ekološkom indeksu, biodiverzitetu, adaptaciji na klimatskeu krizu kroz planiranje grada, kompostiranju i zajedničkim baštama.

Šetnju je kroz savske blokove vodila Milja Vuković iz inicijative Divlji Beograd.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.