Vesti

Zelenija gradnja - manipulacija ili neminovnost?

Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS) održao je panel o uvođenju ekoloških urbanističkih parametara: Zelenija gradnja - manipulacija, ili neminovnost?, u sredu, 23.11.2022. u prostoru Galerije Impact Hub-a.

Ovaj panel organizovan je u okviru projekta „Ekološki parametri za zdravije gradove”, koji predlaže uvođenje ekoloških urbanističkih parametara u Zakon o planiranju i izgradnji, kao i eksperimentalno uvođenje Ekološkog indeksa na području Vračara, kroz GUP Beograda.

Panelisti su bili: Ana Graovac iz Nove planske prakse, Danica Laćarac iz Nacionalne asocijacije zelenih krovova, Dragana Korica iz Saveta zelene gradnje Srbije, Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta i Antonije Ćatić iz Ministarstva prostora.

Na panelu se razgovaralo o važnosti stručnog informisanja predstavnika privatnog sektora – multinacionalnih kompanija i investitora u nekretnine – o značaju ekološki primerene gradnje i održavanja objekata i zelenih površina. Učesnici na panelu imaju su mogućnost da se kroz kratak Katalog prirodom-inspirisanih rešenja, sa primerima iz Beograda, ali i postere o održavanju zelenih površina, informišu o značaju planske gradnje.

Panelisti su saglasni da je realno da očekujemo postepenu promenu svesti i promenu prakse privrede, te stvaranje nove tražnje na tržištu: projektanata, održavanja objekata i otvorenih površina, građevinskih proizvoda, kao i tržišta nekretnina, koja će postepeno dovesti i do smelijih javnih politika i zahteva uprave da se projektuje i gradi primerenije, uz poštovanje principa zaštite životne sredine i biodiverziteta, kroz propisivanje ekoloških urbanističkih parametara koji definišu uslove nove izgradnje.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.