Vesti

Značaj građanskog vaspitanja za aktivno učešće u zajednici

Počevši od 2001. godine, učenici se kroz formalno obrazovanje, putem nastave građanskog vaspitanja, osposobljavaju za aktivno učešće u svojim zajednicama. Na osnovu istraživanja “Efekti nastave GV u Srbiji”, koje su sprovele Građanske inicijative 2018-2019. godine, koje je kao uzorak pored nastavnika, direktora i učenika obuhvatilo i opštu populaciju, čak 23% građana ne zna da predmet građansko vaspitanje postoji, a 12% ispitanika ga smatra nevažnim. Zanimljiv je i podatak da ga 58% ispitanika (najviše iz kategorije mladih od 18-29 godina, koji su tokom školovanja imali predmet) smatra važnim, pogotovo po pitanju demokratije i nenasilnog rešavanja problema.

Kroz nastavu građanskog vaspitanja učenici se osposobljavaju da pripremaju i realizuju projekte kojima izlaze iz školske sredine u lokalnu zajednicu i učestvuju u rešavanju problema. Nedostatak saradnje između škola, roditelja, učenika i okoline dovodi do apatije i nezainteresovanosti učenika za rešavanje problema, upravo u momentu kada je najvažnije da učestvuju u rešavanju društvenih problema, pomognu svojim vršnjacima i utiču na lokalnu zajednicu da im pruži podršku u tome.

Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS) ističe važnost razvijanja veština za aktivno učešće građana u životu zajednice i promene percepcije o ulozi građanskog vaspitanja u razvijanju tih veština.

Tim povodom, NAGVIS je započeo saradnju sa predstavnicima mladih iz Umetničkog kluba ,,Kružok'' iz Zrenjanina, nastavnicima, Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika (NARNS), kao i predstavnicima lokalne samouprave u Zrenjaninu. U ovom gradu, tokom oktobra meseca biće sprovedena promotivna kampanja, gde će se skrenuti pažnja na važnost građanskog vaspitanja.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.