Protecta

Projekat: Građani u službi razvoja lokalne zajednice

Opšti cilj projekta je razvoj lokalne zajednice kroz osnaživanje učešća građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru javnih finansija. Opšti cilj projekta je definisan kako u skladu sa ciljevima Programa, tako u i u skladu a realnim potrebama na lokalu. Građani žele da učestvuju u razvoju lokalne zajednice, međutim, nemaju dovoljno iskustva i informacija na koji način bi to učinili. Na političarima je da im stvore povoljne uslove i izaberu takav proces, koji će biti otvoren, efektivan i transparentan.

Specifični ciljevi projekta su:

 •     Kreiranje mehanizama za uključivanje građana u participativni proces – Donošenje Odluke o realizaciji participativnog budžetiranja
 •     Informisanje i podizanje svesti javnosti o participativnom budžetiranju
 •     Jačanje kapaciteta građana i predstavnika mesnih zajednica za učešće u procesu participativnog budžetiranja i prikupljanje informacija

Aktivnosti:

A1. Javno zagovaranje za donošenje Odluke o realizaciji participativnog budžetiranja

A2. Edukativno –informativna kampanja

A3. Jačanje kapaciteta udruženja građana i predstavnika mesnih zajednica za učešće u procesu participativnog budžetiranja i nadzora javnih finansija

A4. Prikupljanje informacija – konsultacije i dijalog sa građanima

Očekivani rezultati:

 •   Definisan pravni okvir za participativno budžetiranje u Gradu;
 •   Dat  predlog  pravila  kreiranja participativnog  budžetiranja  i mehanizma uključivanja javnosti;
 •   Podignut  nivo  svest građana o budžetskom  procesu, važnosti njihovog  uključivanja i načinima na koji mogu da  se uključe u njega i u kom vremenskom okviru;
 •   Ojačani kapaciteti građana i predstavnika mesnih zajednica za učešće u procesu participativnog budžetiranja;
 •   Prikupljeni predlozi i teme za participativni budžet.

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji. PROTECTA-u čine mladi ljudi motivisani svojim ličnim ubeđenjem da postoji velika potreba za građanskim aktivizmom u Srbiji, koji deluje u pravcu zaštite interesa mladih i drugih ciljnih grupa naše organizacije. U ovom procesu mi vidimo i značajnu ulogu državnog i biznis sektora.

Ciljevi PROTECTA-e su:

 1. Ohrabrivanje i osnaživanje nezavisnih građanskih i omladinskih inicijativa kroz jačanje kapaciteta i svesti građana;
 2. Unapređivanje demokratskih procesa na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i jačanje uloge građana u procesima donošenja odluka;
 3. Jačanje kapaciteta organizacija i institucija od važnosti za razvoj socijalnih, ekonomskih i društvenih standarda.

Oblasti delovanja i interesovanja:

 • Promovisanje demokratije, demokratskih vrednosti i vladavine prava;
 • Razvoj civilnog društva i civilnog sektora u Srbiji;
 • Decentralizacija i regionalizacija društva;
 • Promovisanje standarda i vrednosti evropskih integracija;
 • Omladinska politika, standard, edukacija, aktivizam i volonterizam;
 • Ekonomsko osnaživanje stanovništva i privrednih subjekata;
 • Borba protiv organizovanog kriminala i promovisanje ideje legalnosti;
 • Promovisanje inovativnih modela socijalnog delovanja u lokalnoj zajednici i održivi razvoj;
 • Kultura i interkulturalna razmena.

 

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.