Savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije Original Srbija

Naziv projekta: „Zajedno do Original kvaliteta“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Mesto: Futog

Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice

Projekat „Zajedno do Original kvaliteta“ ima za cilj unapređenje saradnje između udruženja proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla (OGP), organizacija civilnog društva koje se bave lokalnim socio-ekonomskim razvojem i poslovnog sektora, kao i doprinos unapređenju politike zaštite proizvoda sa geografskom oznakom porekla kao jedne od razvojnih politika na lokalnom nivou. 

Problemi koji su uočeni su nepostojanje lokalnih politika kojima će se na jedan održiv način pružiti podrška proizvođačima OGP proizvoda i nezaokružen zakonodavni proces kojim bi se regulisala ova oblast. Dodatni izazov je nedovoljno zajedničkih inicijativa predstavnika OCD i poslovne zajednice koji mogu da pokrenu na akciju državne organe da prepoznaju višestruke pozitivne efekte OGP proizvoda i da iskoriste njihov potencijal za dalji razvoj. Predstavnici poslovne zajednice koji kvalitetnu sirovinu nalaze upravo u ruralnim područjima imaju interes da doprinesu očuvanju malih proizvođača proizvoda u ruralnim područjima, a naročito onih sa garantovanim kvalitetom koji se dobija u sistemu OGP. Interes poslovne zajednice je označavanje kvaliteta proizvoda i dodavanje vrednosti proizvodima koji imaju OGP. Sa druge strane, proizvođači OGP proizvoda koji su u uređenom sistemu biće stimulisani i motivisani da proizvode proizvode vrhunskog kvaliteta. 

Original Srbija će zajedno sa građanima, poljoprivrednicima iz ruralnih područja i predstavnicima poslovnog sektora uticati da se relevantni zakon i podzakonski akti stave na dnevni red donosioca odluka i da se stvori održivo partnerstvo između OCD i poslovne zajednice koje će u narednom periodu da zagovara pozitivne promene u ovoj oblasti. 

 

Naziv projekta: Geografsko poreklo kao razvojni potencijal lokalnih zajednica

Trajanje projekta: 27. april - 31. oktobar 2020.

Mesto: Futog

Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice

Projekat Geografsko poreklo kao razvojni potencijal lokalnih zajednica“ Original Srbije ima za cilj da doprinese jačanju položaja organizacija civilnog društva (OCD) proizvođača proizvoda sa geografskim poreklom u procesu definisanja i donošenja javnih politika i izjednačavanju statusa ovih proizvođača sa organskim. Fokus javnog zagovaranja je na ostvarivanju saradnje sa donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou,  koja su zadužena za  donošenje  ovih javnih politika (Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat  za poljoprivredu).

Najvažniji rezultati projekta usmereni su na unapređenje kapaciteta OCD za starteško osmišljavanje kampanja javnog zagovaranja, postojanje obučenih članova koji znaju da implementiraju kampanju javnog zagovaranja i realizacija kampanje javnog zagovaranja sa donosiocima odluka u koju su uključeni predstavnici proizvođača. Očekuje se i da bude donet propis o podsticajima za proizvođače proizvoda sa geografskim poreklom koji je prilagođen EU modelu a koja je inicirana kroz proces javnog zagovaranja.

Benefite od realizacije ovog projekta imaće proizvođači proizvoda sa geografskim poreklom koji su nosioci sertifikata ili su u procesu sertifikacije, proizvođači koji će u budućnosti biti nosioci sertifikata oznake geografskog porekla, ali i sami građani.

Original Srbija je savez koji okuplja proizvođače tradicionalnih proizvoda u našoj zemlji. Udruženje je osnovano 2015. godine i danas predstavlja krovnu organizaciju svih udruženja i zainteresovanih strana koji žele da budu deo sistema i lanca proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Ova oznaka garantuje da su specifičnost proizvoda i kvalitet nastali u spoju prirodnih odlika, umeća i tradicije. Savez Original Srbija je usmeren ka promovisanju nacionalne šeme kvaliteta, oznake geografskog porekla, kao potencijala i šanse održivog lokalnog razvoja, a naročito za ugrožene grupe stanovništva, žene i nezaposlene u ruralnim područjima. Savez zastupa interese svojih članova kod donosioca odluka, i kroz dijalog sa donosiocima odluka utiče na kreiranje javnih politika. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.