Vesti

Nectar doo i OriGInal Srbija zajedno do kvalitetnog proizvoda

Proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom važni su za očuvanje tradicije i kulturno-istorijske baštine naše zemlje. Proizvođači proizvoda sa oznakom geografskog porekla (OGP) koji su u uređenom sistemu stimulisani su i motivisani da stvaraju proizvode vrhunskog kvaliteta. Zajednička saradnja i zagovaranje za uspostavljanje adekvatnih zakona u ovoj oblasti bili su tema sastanka kompanije Nectar doo i predstavnika Saveza proizvođača tradicionalnih proizvoda OriGInal Srbija.

Nectar doo kvalitetnu sirovinu za svoj asortiman nalazi u ruralnim područjima gde se gaje ovakve vrste, čime dodaje posebnu vrednost svojim proizvodima. Na taj način, kompanija je uključena u sistem oznake geografskog porekla za proizvodnju sokova od ariljske maline. Savez OriGInal Srbija, sa druge strane, proizvodi i promoviše upravo ove proizvode, tako da je ostvarena dobra polazna osnova za njihovu dalju saradnju.

Tokom razgovora sa Vukašinom Petkovićem, direktorom pravnih i korporativnih poslova u Nectaru, predstavljene su i ostale aktivnosti koje sprovodi OriGInal Srbija u okviru projekta “Zajedno do OriGInal proizvoda”.

Na sastanku se razgovaralo i o zajedničkoj promotivnoj kampanji proizvoda sa oznakama geografskog porekla, kako bi se širila svest o kvalitetu ovih proizvoda i značaju očuvanja malih proizvođača proizvoda sa garantovanim kvalitetom koji se dobija u sistemu OGP.

U narednom periodu planirano je zagovaranje da se zakoni i podzakonski akti u ovoj oblasti stave na dnevni red donosioca odluka i da se stvori održivo partnerstvo između OCD i poslovne zajednice koje će zagovarati dalje pozitivne promene. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.