Vesti

Na Zakon o šemama kvaliteta još uvek se čeka

Kako bi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla (OGP) bili prepoznatljivi na tržištu, neophodno je da ceo sistem OGP prati odgovarajući zakonski okvir, koji u Srbiji nedostaje. Zakon o šemama kvaliteta i podzakonski akti koji definišu ceo sistem, prava i perspektivu za proizvođače, doprineo bi održivom razvoju u ruralnim područjima i zaštiti proizvođača ovih proizvoda.

Nažalost, zakonodavni okvir u Srbiji još uvek ne prepoznaje ove akte. Ministarstvo poljoprivrede je donelo Pravilnik kojim se definiše označavanje ovih proizvoda, a na osnovu koga svaki proizvođač sa statusom ovlašćenog korisnika OGP, koji je u procesu kontrole i sertifikacije, može svoj proizvod sa oznakom geografskog porekla da označi kontrolnom markicom. Ipak, ova markica potrošačima ne znači puno, jer nije prepoznata u javnosti i nije dovoljno vidljiva.

To je glavni razlog zbog kog Original Srbija zagovara donošenje Zakona o šemama kvaliteta. Ovim zakonom stvorili bi se uslovi za uspostavljanje kako nacionalnog logotipa OGP, a tako i mogućnost dobijanja i korišćenja Evropskog logotipa OGP. Po iskustvu iz drugih zemalja, nacionalni i evropski logotipi OGP zaista su prepoznati kod potrošača kao garancija kvaliteta i porekla proizvoda. Ovakav logotip predstavljao bi dizajniran i autentičan vizuelni znak, koji bi potrošaču garantovao kvalitetan proizvod.

Međutim, kako je najavljeno Originalu na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, ovaj Zakon ne može da bude donet pre donošenja Zakona o ministarstvima. Tim zakonom mora da se dodeli nadležnost Ministarstvu poljoprivrede nad celokupnom oblašću šeme kvaliteta i geografskog porekla. 

Kako bi se ubrzao proces donošenja ovog Zakona, krajem septembra Original će organizovati konferenciju „Zajedno do Original proizvoda“, na koju će Savez Original Srbija pozvati sve relevantne aktere: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo privrede, Zavod za intelektualnu svojinu, kao i predstavnike biznis sektora i druge zainteresovane strane. 

Javnim zagovaranjem OCD i predstavnika poslovne zajednice, očekuje se da Zakon o šemama kvaliteta bude prepoznat od strane ključnih donosilaca, čime bi se regulisala ova oblast, dodatno zaštitili, ali i  promovisali proizvođači i OGP proizvodi.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.