Vesti

„Pronađi Original“ na Beogradskom sajmu

U okviru Sajma Etno hrane i pića na Beogradskom sajmu, Savez Original Srbija je u petak. 25. novembra, imao završni događaj, predavanje-diskusiju pod nazivom „Pronađi Original“. Učesnici predavanja su bili članovi Saveza Original Srbija, Božo Joković ispred udruženja Ariljska malina, Stevica Marković iz udruženja Leskovački ajvar i Mirjana Milutinović, predsednica Saveza „Original Srbija“, i gost, ali i partner iz Saveza iz poslovne zajednice, Filip Ćirić, vlasnik i glavni kuvar restorana HOMA. Tema debate je bila tržište prehrambenih proizvoda, i na koji način proizvodi sa oznakom geografskog porekla treba da se pozicioniraju u odnosu na druge proizvode, kao i kako restorani mogu imati važnu ulogu u promociji proizvoda sa poreklom kao gastronomske ponude i gastro-kulturnog nasleđa naše zemlje. 

Zaključak debate jeste da i ako ovi proizvodi imaju veliki potencijal na tržištu, mora postojati sistemsko rešenje kroz zakon kako bi se oni i označavali na adekvatan način poput istih proizvoda u Evropskoj uniji. I ako trenutno postoji komunikacija sa nadležnim ministarstvima u vezi Zakona o šemama kvaliteta, do donošenja istog u ovoj godini se nije došlo. Cilj Saveza Original Srbija jeste da uspostavi aktivnu i učestalu komunikaciju sa nadležnim ministarstvima kako bi izvršio dodatni pritisak, a u cilju donošenja Zakona o šemama kvaliteta kao uslova za dalji razvoj sistema oznake geografskog porekla u Srbiji. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.