Užički centar za ljudska prava i demokratiju

U lokalnim sredinama postoji velika potreba da se građani i relevantni lokalni akteri informišu i uključe u proces definisanja lokalne stambene politike kako bi ova dugoročno neuređena oblast počela da se rešava. Sa tim u vezi opšti cilj projekta Održive loklane politike stanovanja u fokusu aktivnih građana je uspostavljanje novih praksi u sistemu donošenja lokalnih politika u oblasti stanovanja i održavanja zgrada zasnovanog na aktivnom uključivanju građana i primenom savremenog koncepta javnog zagovaranja . 

Specifični ciljevi projekta usmereni su na usvojanje Odluke o izradi strategije stanovanja i održavanja zgrada grada Užica u skladu sa Zakonom i iskazanim potrebama i preldozima lokalne zajednice, uključivanje građana i lokalnih aktera u konsultativni proces za kreiranje nove Strategije stanovanja i održavanja zgrada i podizanje nivoa znanja i informisanje građana o značaju učešća u kreiranju i primeni lokalnih politika.

Aktivnosti projekta će se realizovati osam meseci, od marta do oktobra 2020. godine na teritoriji grada Užica i gradske opštine Sevojno.

Užički centar za ljudska prava i demokratiju je osnovan u novembru 2000. godine. Misija udruženja je podizanje kvaliteta života građana kroz uspostavljanje vladavine prava, poštovanje, zaštita i promocija ljudskih prava. Članovi udruženja imaju viziju društva jednakih mogućnosti zasnovanog na građanskom aktivizmu. Ciljevi udruženja se ostvaruju kroz realizaciju programa koji su usmereni na ljudska prava, javno zagovaranje, socijalnu politiku, antikorupciju, Evropske integracije, istraživanje i izdavaštvo. Realizacijom aktivnosti obavezno se promovišu vrednosti kao što su tolerancija, poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost, solidarnost i celoživotno usavršavanje.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.