Vesti

Focus grupe „Možda mogu i ja da budem deo tima koji stvara šanse za mene i ekipu”

Tokom septembra i oktobra meseca projektni tim i tim za javno zastupanje je realizovalo 10 fokus grupa. Tema o kojoj su građani diskutovali na fokus grupama je zapošljavanje mladih.    

Osnovni cilj realizacije fokus grupa je prikupljanje mišljenja, stavova, predloga i sugestija građana o fenomenu nezaposlenosti. Kroz fokus grupe projektni tim je došao do kvalitetnih ideja za lokalne programe podrške zapošljavnja koji bi mogli da se realizuju i finasiraju iz LAPZa.  Fokus grupe će okupile 80 predstavnika civilnog društva, privrednika, lokalne stručnjake, predstavnike škola, NSZ, donosioce odluka I sindikata.  Fokus grupe sui planirane i pripremane sa posebnom pažnjom a voditelj fokus grupa će izraditi detaljan izveštaj sa svih realizaovani fokus grupa. Izveštaji će biti deo analize koja će se reflektovati u tekstu predloga izmena i dopuna LAPZa. 

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „ Lokalne politike zapošljavanja u fokusu aktivnih građana “ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.