Vesti

Anketiranje građana

Projektni tim je za potrebe uspešnog uključivanja građana u proces kreiranja Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje izradio Anketni listić koji će građanima biti dostupan u periodu septembar decembar 2019. godine. Anketa građana se realizuje u direktnom kontaktu, kada će građani odgovaraju na pitanja koja su im dostupna na razglednici i na web stranici Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju www.uecentar.com.

Do ovog trenutka upitnike popunilo 1500 građana grada Užica.

Rezultati popunjenih anketnih listova će biti obrađeni i prezentovani javnosti i donosiocima odluka na različite načinie (sastanci, web prezentacija, fb stranica projekta) tokom oktobra, novembra i decembra meseca.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta  „Lokalne politike zapošljavanja u fokusu aktivnih građana“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.