Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina

Projekat: "Forum građana za prirodu"

Opšti cilj:  Cilj projekta je formiranje moderne, multidisciplinarne, nezavisne i decentralizovane uprave Zaštićenih prirodnih dobara koja će stremiti ka razvoju ruralnih zajednica uz poštovanje mera zaštite biodiverziteta.

Specifični cilj(evi):

  • Ojačati institucionalne kapacitete i povećati veštine osoblja zaduženog za upravljanje i osoblja  ekoloskih NVO, predstavnika lokalnih samouprava i privrede kako bi se približile razlike u stavovima i poboljšalo upravljanje zaštićenim prirodnim područjem;
  • Da se kroz edukaciju učesnika projekta predstave primeri kako zaštićena područja mogu ostvariti društvene i ekonomske koristi u saradnji sa lokalnom zajednicom;
  • Podizanje interesa i svesti ciljnih grupa o potrebi zajedničkog aktivnog učešća u zaštiti i očuvanju prirodnih resursa u oblastima koje su cilj projekta.

Očekivani rezultati:

Formiran projektni tim, formiran i stavljen u rad „Forum građana za zaštitu prirode“, urađena ocena stanja i jednogodišnji „Plan aktivnosti građana na unapređenju uslova lokalnih zajednica, realizovan program edukacije zainteresovanih strana – dvomodularni seminar, studijski put, prirucnik. Sprovedena kampanja „Građani za prirodu“.

Društvo za zaštitu životne sredine "Stara planina" osnovano je 1996. godine i bavi se zaštitom životne sredine, edukacijom dece i odraslih o važnosti zaštite i očuvanja životne sredine. Imamo učionicu na otvorenom o pticama na Staroj planini, obeležene eko staze...

Društvo je sa Zavodom za zaštitu životne sredine Srbije bilo partner na izradi promo materijala o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Jerma.

Društvo je uradilo program decentralizacije politika zaštite životne sredine koji je NKD usvojio kao program koalicije. 

Društvo je u poslednjih nekoliko godina najčešće sarađivalo sa Regionalnim centrom za životnu sredinu (REC) i Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) čiji smo član od osnivanja. Društvo je i član mreže ekoloških organizacija koje se bave zaštitom prirode „Ekološka mreža Natura 2000“. Imamo podršku gradske uprave Pirota koja je posebno značajna i ako u finansijskom smislu nije velika.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.