Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina

Naziv projekta: "Forum građana za prirodu"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobra 2019.

Napori Republike Srbije u oblasti očuvanja biodiverziteta su deklarativno u skladu sa ciljem države za pristupanje EU i odlukom Unije da prepolovi gubitak biodiverziteta na svojoj teritoriji. Strategija Srbije je predvidela 10% zaštićenih područja do 2019. godine. Zvanično Republika Srbija je, po poslednjim podacima, na 7% zaštićene teritorije. Ovaj procenat je još uvek u velikom neskladu sa minimum 18% koliko predviđa EU. Posle najava o efikasnijem upravljanju i izmena Zakona o zaštiti prirode 2015. godine, situacija u ovoj oblasti je i dalje zabrinjavajuća. Lokalno stanovništvo na Staroj planini se bori da sačuva svoje reke, da se smanji divlja gradnja na najvišem vrhu Srbije, prekomerna i nelegalna seča šuma u zaštićenim prirodnim dobrima.

Cilj ovog projekta je formiranje moderne, multidisciplinarne, nezavisne i decentralizovane uprave Zaštićenih prirodnih dobara koja će stremiti ka razvoju ruralnih zajednica uz poštovanje mera zaštite biodiverziteta.

Društvo za zaštitu životne sredine "Stara planina" osnovano je 1996. godine i bavi se zaštitom životne sredine, edukacijom dece i odraslih o važnosti zaštite i očuvanja životne sredine. Društvo je i član mreže ekoloških organizacija koje se bave zaštitom prirode „Ekološka mreža Natura 2000“. Osnovni cilj društva je postizanje tzv. „ zelenog dogovora“ kojim će se na nacionalnom i regionalnom nivou obezbediti poštovanje načela očuvanja prirodnih vrednosti i principa održivog razvoja ruralnih i urbanih sredina. Demokratsko, razvijeno i ekološki održivo društvo, kao integralni deo Evrope.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.