Udruženje za lokalni razvoj Kamenica

Naziv projekta: „Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene član 11 Zakona o zadrugama RS, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji”

Trajanje projekta: 1. maj - 31. oktobar 2020.

Projekat „Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene član 11 Zakona o zadrugama RS, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji” ima kao cilj unapređenje ambijenta za razvoj socijalnog zadrugarstva u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou, analizom efekata i predlaganjem mera  za unapređenje primene člana 11 Zakona o zadrugama (ZoZ), kroz generisanje nedostajućih podatka o socio-ekonomskim efekatima četvorogodišnje primene člana 11 ZoZ i predlozima za unapređenje stanja i promovisanje iskustva i zastupanja mera za unapređenje ambijenta za razvoj socijalnog zadrugarstva, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projektom će se nastojati unapređenje socijalnog preduzetništva, a da to ne podrazumeva kroz konstantno predlaganje novih i sve lošijih nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, koji kao takvi nikako da uđu u zvaničnu proceduru. Poslednji nacrt koji je bio u opticaju 2019. godine nije uspeo da adekvatno reši pitanje imovine socijalnih preduzeća, načina upravljanja i kontrole, niti je jasno obavezao državu na ustupke i podsticaje od značaja za razvoj socijalne ekonomije. 

Projektnim aktivnostima na informisanju i zastupanju modela pred korisnicima, ciljnom grupom koju čine postojeće zadruge, OCD i donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, Udruženje Kamenica želi da unapredi ambijent za razvoj socijalnog zadrugarstva i ubrza promene u korist najugroženijeg stanovništva u ruralnim i nerazvijenim sredinama. 

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica je osnovano 2008. godine od strane 13 entuzijasta različitog životnog doba i profesija, okupljenih oko zajedničkog cilja da pokrenu društvene i ekonomske promene u ruralnom području Južne Srbije. Kao grassroots građanska organizacija, tokom 12 godina rada, udruženje je realizovalo preko 65 projekata i akcija lokalnog i nacionalnog karaktera, sa rešenjima u oblasti razvoja socijalnih usluga, turizma i agrobiznisa, sa fokusom na ruralna područja i mlade. Za socijalne inovacije Udruženje je osvojilo dve međunarodne, jednu nacionalnu i više lokalnih nagrada, dok je u toku institucionalizacija jednog od projektnih rešenja. Počev od 2015. godine, u okviru udruženja funkcioniše socijalno preduzeće – regionalni omladinski kamp Kamenički vis, sa 21 drvenom kućicom, 100 kreveta i sportskim terenima. Počev od 2018. godine, Udruženje formira i Prvu poljoprivredno-socijalnu zadrugu u Srbiji, socijalno preduzeće u skladu sa Zakonom o zadrugama RS/2015. i aktivno promoviše ovaj model solidarne agrobiznis ekonomije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.