Udruženje za lokalni razvoj Kamenica

Projekat Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene član 11 Zakona o zadrugama RS, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji ima kao cilj unapređenje ambijenta za razvoj socijalnog zadrugarstva u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou, analizom efekata i predlaganjem mera  za unapređenje primene člana 11 Zakona o zadrugama (ZoZ), kroz generisanje nedostajućih podatka o socio-ekonomskim efekatima četvorogodišnje primene člana 11 ZoZ i predlozima za unapređenje stanja i promovisanje iskustva i zastupanja mera za unapređenje ambijenta za razvoj socijalnog zadrugarstva, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat će trajati od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine i realizovaće se na teritoriji Republike Srbije, a projekat sprovodi Udruženje za lokalni razvoj Kamenica uz partnerstvo Zadružnog saveza Srbije i saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.

Najvažnije projektne aktivnosti su:

 • Anketiranje najmanje 200 stanovnika 10 sela na teritoriji Srbije, o socijalnim problemima i rešenjima;
 • Info sesije (pet), fokus grupe (pet) za donosioce odluka na lokalnom nivou, najmanje 25 postojećih zadruga i 25 OCD;
 • Izrada preporuka za unapređenje okruženja za socijalno zadrugarstvo;
 • Izrada priručnika Kako formirati socijalnu zadrugu u Srbiji;
 • Istraživanje o efektima četvorogodišnje primene člana 11 ZoZ;
 • Izrada izveštaja sa preporukama i prezentacija resornom Ministarstvu privrede;
 • Informisanje šire i stručne javnosti, medijskom kampanjom i online promocijom materjala projekta i
 • Organizacija završne konferencije u Nišu sa posetom modelu Socijalne zadruge za predstavnike javnog sektora, Zadruga i OCD.

Očekivani rezultati:

 • Podaci o efektima primene člana 11 ZoZ, obezbeđeni participacijom korisnika u anketama;
 • Izrađene preporuke za unapređenje mera osmišljene participacijom lokalnog javnog sektora, zadruga i OCD na info sesijama i fokus grupama;
 • Podaci sistematizovani u istraživanju, izveštaju sa preporukama i priručniku;
 • Unapređena informisanost i znanja korisnika i ciljne grupe u oblasti socijalnog zadrugarstva realizacijom marketing kampanje;
 • Unapređena informisanost resornog ministarstva i lokalnog javnog sektora o rezultatima ZoZ i zastupanjem preporuka za razvoj  socijalnog zadrugarstva u okviru Izveštaja sa preporukama, organizacijom konferencije i studijske posete domaćoj socijalnoj zadruzi;
 • Povećano znanje i informisanost civilnog, poslovnog i javnog sektora o društveno-ekonomskim resursima i mogućnostima formiranja, i uspostavljena partnerstva u modelu poljoprivrednih socijalnih zadruga, u skladu sa članom 11 ZoZ i
 • Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou uvažili preporuke o unapređenju uslova za formiranje socijalnih zadruga.

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica je osnovano 2008. godine od strane 13 entuzijasta različitog životnog doba i profesija, okupljenih oko zajedničkog cilja da pokrenu društvene i ekonomske promene u ruralnom području Južne Srbije. Kao grassroots građanska organizacija, tokom 12 godina rada, udruženje je realizovalo preko 65 projekata i akcija lokalnog i nacionalnog karaktera, sa rešenjima u oblasti razvoja socijalnih usluga, turizma i agrobiznisa, sa fokusom na ruralna područja i mlade. Za socijalne inovacije Udruženje je osvojilo dve međunarodne, jednu nacionalnu i više lokalnih nagrada, dok je u toku institucionalizacija jednog od projektnih rešenja. Počev od 2015. godine, u okviru udruženja funkcioniše socijalno preduzeće – regionalni omladinski kamp Kamenički vis, sa 21 drvenom kućicom, 100 kreveta i sportskim terenima. Počev od 2018. godine, Udruženje formira i Prvu poljoprivredno-socijalnu zadrugu u Srbiji, socijalno preduzeće u skladu sa Zakonom o zadrugama RS/2015. i aktivno promoviše ovaj model solidarne agrobiznis ekonomije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.