Vesti

Kako unaprediti ambijent za razvoj socijalnih zadruga?

U prostorijama Zadružnog saveza Srbije, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica održalo je konsultacije sa predstavnicima Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, FAO/UN i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.

Razmatrane su prepreke i mogućnosti za unapređenje ambijenta za razvoj socijalnih zadruga i socijalnog preduzetništva u Srbiji, koje će predstavljati sastavni deo budućih preporuka za donosioce odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Sastanak je realizovan u okviru projekta Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene člana 11. Zakona o zadrugama Republike Srbije na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, u okviru projekta, uspešno je realizovalo anketu o socijalnim problemima i rešenjima, kao deo prvih istraživanja o socijalnom zadrugarstvu u Srbiji. U anketi je učestvovalo više od 260 građana, više od 30 zadruga i 25 udruženja, a njihovi stavovi i predlozi će biti sastavni deo izveštaja i preporuka za unapređenje zakonskog okvira i prakse u oblasti socijalnog zadrugarstva.

Preliminarni rezultati ankete ukazuju na značajno učešće radno aktivnih ispitanika na selu, mlađih od 40, koji su dobili priliku da predstave probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, ali i predloge za njihovo rešavanje. Nažalost, prema istim preliminarnim rezultatima, građani, zadruge i udruženja, nisu dovoljno informisani o zakonskim mogućnostima za bavljenje socijalnim zadrugarstvom kao modelom za unapređenje opštih uslova života seoskog stanovništva, ali i ostalih socijalno i materijalno ugroženih kategorija u našem društvu. Više informacija možete pronaći ovde.

A više o pionirima socijalnog zadrugarstva možete pročitati ovde.


 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.