Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“

Cilj projekta "Mobilni timovi vršnjačke podrške za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama" tokom vanrednih situacija je povećanje vidljivosti osoba sa mentalnim poteškoćama i problema sa kojima se susreću u zajednici. MentalHub će kroz ovaj prokejat nastojati da izradi strategije za uspostavljanje mobilnih timova vršnjačke podrške u zajednici za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama tokom vanrednih situacija.  

Očekivani rezultati projekta su uspostavljanje mreže organizacija koja će zastupati interese osoba sa psiho-socijalnim poteškoćama na nivou grada i povećanje kapaciteta organizacije za zagovaranje u oblasti zaštite prava osoba sa psiho-socijalnim poteškoćama. 

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici "MentalHub" se bavi pružanjem psiho-socijalne podrške, ranim intervencijama, kreiranjem kulturno-edukativnih sadržaja, kao i edukacijom drugih o mladim osobama sa psiho-socijalnim poteškoćama. 
  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.