Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“

Naziv projekta: „#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada”

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

MentalHub će u okviru projekta „#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada” raditi na otvaranju psihološkog savetovališta grada Novog Sada koje bi bilo podržano od strane lokalne samouprave.  

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da se kontinuirano beleži raskorak između broja ljudi koji pate od neke vrste psihičkih poteškoća i dostupnosti psihološke pomoći, posebno u okviru državnih institucija zaduženih za brigu o mentalnom zdravlju stanovništva. Tako se procenjuje da u proseku svaka četvrta osoba treba neku vrstu psihološke pomoći, a tek svaka dvadeseta je zaista i dobije. Kao osnovna barijera da se ovaj raskorak smanji se ističe činjenica da je u državnom sektoru (psihijatrijske institucije i ustanove socijalne zaštite) zaposleno premalo psihologa, da nisu dovoljno dostupni i vidljivi, da se predugo čeka na red i da je ovaj vid pomoći često kratkoročan s obzirom na prirodu rada takvih institucija. Sa druge strane, psihološka pomoć koja se nudi u privatnom sektoru materijalno je nedostupna za najveći broj osoba. 

Otvaranjem gradskog psihološkog savetovališta u kojem bi građani Novog Sada mogli da dobijaju ovakav vid psihološke podrške rasteretile bi se i liste čekanja u psihijatrijskim institucijama, centrima za mentalno zdravlje i centrima socijalne zaštite, a istovremeno i umanjila mogućnost relapsa ili rehospitalizacije, dok bi psiholozi imali stalno mesto zaposlenja na kojem bi obavljali delatnost za koju su se školovali. 

Promena koju MentalHub želi da postigne odnosi se na obezbeđivanje kontinuirane i besplatne psihološke podrške u okviru gradskog savetovališta, a sve uz podršku poslovne zajednice. Ovakva inicijativa je u potpunosti u skladu sa aktuelnim Programom o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period od 2019. do 2026. godine u kojem je kao osnovni cilj istaknut proces deinstitucionalizacije i transformacija brige o mentalnom zdravlju kroz stvaranje uslova za adekvatnu pomoć i podršku u zajednici. 

 

Naziv projekta: „Mobilni timovi vršnjačke podrške za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama”

Trajanje projekta: 01. april - 31. oktobar 2021.

Cilj projekta „Mobilni timovi vršnjačke podrške za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama” tokom vanrednih situacija je povećanje vidljivosti osoba sa mentalnim poteškoćama i problema sa kojima se susreću u zajednici. MentalHub će kroz ovaj prokejat nastojati da izradi strategije za uspostavljanje mobilnih timova vršnjačke podrške u zajednici za osobe sa psiho-socijalnim poteškoćama tokom vanrednih situacija.  

Očekivani rezultati projekta su uspostavljanje mreže organizacija koja će zastupati interese osoba sa psiho-socijalnim poteškoćama na nivou grada i povećanje kapaciteta organizacije za zagovaranje u oblasti zaštite prava osoba sa psiho-socijalnim poteškoćama. 

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici MentalHub osnovan je 2020. godine u Novom Sadu. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, ranim intervencijama, kreiranjem kulturno-edukativnih sadržaja, kao i edukacijom drugih o mladim osobama sa psiho-socijalnim poteškoćama. Prva oblast delovanja odnosi se na rad sa mladima sa iskustvom hospitalizacije na psihijatriji. Druga oblast delovanja se odnosi na promociju profesije psiholog, odnosno na prepoznavanje uloge i značaja psihologa kada su u pitanju teme iz oblasti mentalnog zdravlja. Osnovne aktivnosti centra su pružanje besplatne psiho-socijalne podrške i ranih intervencija kod mladih sa psihijatrijskom dijagnozom i njihovih porodica.
  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.