Vesti

„Od institucije kroz instituciju ka institucijama“ 3. oktobra u Novom Sadu

Druga tribina koju organizuje MentalHub u okviru projekta „#mojpsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada", nosi naziv „Od institucije kroz instituciju ka institucijama“. Održaće se 3. oktobra u Kulturnom centru LAB (Dr Hempta 2), u Novom Sadu u 19 časova.

Tema ove tribine je fokusirana na institucionalni tretman osoba sa mentalno-zdravstvenim poteškoćama. Sa učesnicama tribine, dr Milicom Lazić iz MentalHub-a i dr Kosanom Beker iz FemPlatz-a, razgovaraće se o tome kako je sistemski organizovana briga o mentalnom zdravlju u Republici Srbiji (preko primera Novog Sada), kao i o tome koji su problemi ovakvog sistema brige o mentalnom zdravlju građana. Nadalje, razmotriće se kakva je uloga civilnog sektora u društvu preko primera rada jedne nevladine organizacije koja se bavi promenom na državnom (javnom) planu, kako se ona razlikuje od državnog sektora, a u čemu su njihove sličnosti; kakav i koliki uticaj može da ima civilni sektor na državni i da li jedan može bez drugog.

Cilj ove tribine je da se eksponiraju problemi javne institucije, ali i značaj rada na njenom unapređivanju, kao i na razvoju mreže institucija i njihove međusobne saradnje koja bi doprinela osnaživanju i blagostanju zajednice.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.