Vesti

MentalHub organizovao završnu tribinu u okviru kampanje #MojPsiholog

MentalHub organizovao je treću tribinu u ciklusu događaja u okviru kampanje #MojPsiholog koja ima za cilj zagovaranje za otvaranje Psihološkog savetovališta Grada Novog Sada. Tribina je održana u Kulturnom centru LAB 24.oktobra 2022.

I pre pandemije Covid-19, psihološke poteškoće, kao što su anksioznost, stres, depresija, sagorevanje (engl. “burn-out”) bile su široko rasprostranjene, i u poslovnom kontekstu donosile mnogobrojne gubitke (povećan broja izostanaka sa posla, smanjena produktivnost, povećani troškovi zdravstvene zaštite itd.). Međutim, pandemija je promenila kursor diskusije o mentalnom zdravlju na radnom mestu - razgovori su iz senke izašli na svetlo. U moru promena, preokreta i nemira, izazvanih pandemijom, jedna od svetlih tačaka jeste i normalizacija psiholoških poteškoća na radnom mestu.

Tokom 2020. godine, podrška mentalnom zdravlju prešla je iz “zvučnog i lepog dodatka oglasu” u pravi poslovni imperativ. Zaposleni su počeli spremnije da komuniciraju svoje potrebe i traže kompanijsku kulturu koja podržava mentalno zdravlje. Zaključak sa tribine je da sve više zaposlenih napušta posao usled nepoželjnog uticaja po njihovo mentalno zdravlje (preopterećenost radom, narušen kvalitet privatnog života itd.). Poslodavci i kompanije odgovorile su na zahteve brojnim inicijativama: povećanje broja slobodnih dana, četvorodnevne radne nedelje, mogućnost psihološkog savetovanja, online platforme za poboljšanje blagostanja, brojni benefit, novčani budžeti za personalni razvoj i slično. Nije dovoljno ponuditi najnoviju aplikaciju, ili istaći eufemizme, poput “wellbeing”, i “work-life balance” u kompanijskim tekstovima. Potrebno je ponuditi zaposlenima održivu i dugotrajnu brigu o subjektivnom blagostanju, što iziskuje korenite promene u poslovanju i kulturi prema zaposlenima. Na samoj tribini učesnici su imali priliku i da potpišu peticiju za otvaranje Psihološkog savetovališta Grada Novog Sada.

Da li se, i u kojoj meri, kompanije, zaista, brinu o svojim zaposlenima? Ako smo prešli put od stigme, do poslovnog imperativa - šta nas čeka? Na ova, i slična pitanja, diskutovali su stručnjaci iz različitih oblasti: Ivana Mrđen, master psiholog i CEO kompanije Rezilient i Iva Marinković, diplomirani komunikolog i employer branding specialist u kompaniji Smallpdf. Razgovor je moderirala Jasmina Stankov, diplomirani psiholog, ispred Psihološkog Centra ”Advice” i Psihološkog centra za mentalno zdravlje u zajednici “MentalHub”.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.