Vesti

Održana tribina o institucionalnom tretmanu osoba sa mentalno-zdravstvenim poteškoćama

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ organizovao je tribinu pod nazivom „Od institucije, kroz instituciju, ka institucijama“ u ponedeljak, 03. oktobra u Kulturnom centru LAB u Novom Sadu.

Tokom tribine, učesnici i posetioci razgovarali su o institucionalnom tretmanu osoba sa mentalno-zdravstvenim poteškoćama, kao i o ulozi civilnog sektora u društvu. Cilj ove tribine je bio da se eksponiraju problemi javne institucije, ali i značaj rada na njenom unapređivanju, kao i na razvoju mreže institucija i njihove međusobne saradnje. Zainteresovani su imali priliku da postave pitanja i diskutuju sa učesnicima, dr Milicom Lazić i dr Kosanom Beker. Moderator tribine je bio Ognjen Janić.

Ovo je druga tribina u okviru projekta „#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje Psihološkog savetovališta grada Novog Sada“, a cilj je da se kroz tribine u okviru ove Inicijative predstave faktori putem kojih se razume važnost otvaranja i postojanja besplatnog Psihološkog savetovališta grada Novog Sada.

Kako pomoći osobama sa mentalnim poteškoćama? Postoji mnogo načina kako društvo može da pomogne i omogući da ljudi ili imaju manje poteškoća ili da ih lakše rešavaju. Jedno od rešenja svakako jeste obezbeđivanje svima dostupne, lako pristupačne i besplatne psihološke pomoći. To se ostvaruje kako kroz veće zapošljavanje psihologa u postojećim institucijama tako i kroz otvaranje besplatnih lokalnih psiholoških savetovališta. Takođe, važno je da postoje i preventivni programi, koji su usmereni na pomoć pri rešavanju svakodnevnih problema življenja.

Ovakva inicijativa je u skladu sa nalazima istraživanja koji govore da se značajan porast zahteva za psihološkom pomoći beleži kada postoji mogućnost da je ljudi dobiju besplatno kroz savetovališta pri lokalnim zajednicama i da u takvim uslovima pokazuju manju stigmu, veću istrajnost i ređe odustaju od tretmana. Zbog toga su, na samom kraju tribine, posetioci imali priliku da potpišu Peticiju za otvaranje Psihološkog savetovališta grada Novog Sada.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.