Vesti

MentalHub i UG Realno "Zajedno. Zauvek!" na Exit-u

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici "MentalHub" i Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama "Realno" bili su deo ovogodišnjeg Exit-a u okviru OPENS State of Exit zone, koji se održao pod sloganom "Zajedno. Zauvek!".

Budući da je tema festivala ove godine zajedništvo, razumevanje, prihvatanje različitosti i briga o mentalnom zdravlju mladih, MentalHub i UG Realno su svojim aktivnostima i iskustvima dale doprinos ovoj interaktivnoj zoni. Cilj je bio skrenuti pažnju na populaciju mladih sa mentalnim invaliditetom i neophodnu podršku koju je važno da dobiju od društva.

MentalHub je zajedno sa organizacijama Sazvežđa podrške i članovima Omladinskog saveza udruženja Novog Sada, na početku festivala započeo prikupljanje potpisa za peticiju u okviru #MojPsiholog inicijative za osnivanje besplatnog psihološkog savetovališta grada Novog Sada. Organizovan je i kviz u kojem su posetioci podsticani da razmišljaju o problemima mentalnog zdravlja. Mladi su kroz diskusiju promišljali o načinima boljeg međusobnog razumevanja, a sa ciljem osvešćivanja predrasuda i preispitivanja stavova koje ljudi poseduju. Posetioci iz Srbije i inostranstva koji su posetili štand MentalHub-a, mogli su da se fotografišu u #MojPsiholog okviru, ukrašeni #MojPsiholog bedževima.

UG Realno je promovisalo inicijativu za dostupnost personalne asistencije osobama sa autizmom i ostalim vidovima mentalnog invaliditeta. U saradnji sa novosadskim udruženjem Društvo za podršku osobama sa autizmom (DPOSA) osmišljen je program koji je uključivao neformalan upitnik o upoznatosti posetilaca festivala sa pojmom autizma i kratku edukaciju kroz razgovor. Dodatno, posetioci su mogli da vide i prikaz ilustracija o osnovnim specifičnostima autizma i čuju više o izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa autizmom. Svi zainteresovani su mogli da daju i umetnički doprinos, odnosno da slikaju i tako završe rad koji su započele osobe sa autizmom iz udruženja DPOSA, kao i da pogledaju njihove izložene radove. Kako je interakcija od velikog značaja za osobe sa autizmom, posetioci su mogli da ostave pisanu poruku za njih i da potpišu inicijativu UG Realno za dostupnost personalne asistencije osobama sa autizmom i ostalim vidovima mentalnog invaliditeta.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.