Inicijativa slobodnih građana

Projekat "Za transparentnije zapošljavanje u javnom zdravstvu" ima za cilj da doprinese poboljšanju kvaliteta usluga javnog zdravstva u Novom Pazaru kroz uvođenje efikasnog i transparentnog sistema za zapošljavanje, baziranog na kriterijumima stručnosti i integriteta u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravlje i Opštoj bolnici Novi Pazar. 

Povod za inicijativu koja javno zagovara kvalitetnije usluge javnog zdravstvenog sistema je aktuelna kriza izazvana virusom Covid-19. Novi Pazar u julu prošle godine posebno se našao pod udarom krize, sa nedovoljno ljudskih resursa i adekvatnih kapaciteta za zbrinjavanje svih pacijenata. Inicijativa slobodnih građana želi da kroz ovaj projekat doprinese kvalitetnijim uslugama u zdravstvenim institucijama. Očekivani rezultati projekta  su analiza trenutnog stanja, ljudskih resursa i kapaciteta za zapošljavanje u Domu zdravlja Novi Pazar i podnošenje inicijative za uspostavljanje kadrovskih komisija za zapošljavanje, koju bi činili predstavnici menadžmenta, sindikata i zaposlenih. Projekat teži da promeni sistem zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama, kako bi građani i građanke mogli da uživaju svoje ustavno pravo, pravo na dostupno javno zdravstvo.  

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021.godine. 

Inicijativa slobodnih građana je najpre nastala  kao neformalna grupa u julu 2020. godine tokom krize i vanrednih okolnosti koje su zadesile Novi Pazar, kasnije prerasla u registrovanu organizaciju civilnog društva posvećenu kreiranju sistemskih rešenja koja će doprineti boljem funkcionisanju zdravstvenog i drugih sistema.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.