Vesti

Nedovoljno informacija o zapošljavanju zdravstvenih kadrova u Novom Pazaru

Inicijativa slobodnih građana je tokom maja i juna uputila zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru (Opštoj bolnici, Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje) zahteve za pristup informacijama od javnog značaja o procedurama zapošljavanja, planovima rada i izveštajima o radu u proteklih godinu dana. Za razliku od Doma zdravlja koji je dostavio tražene odgovore, Opšta bolnica nije odgovorila ni na jedno pitanje, dok je Zavod za javno zdravlje pozvao udruženje da izvrši uvid u dokumentaciju.

I pored žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja, Opšta bolnica Novi Pazar i dalje odbija da dostavi tražene informacije, a u dopisu Inicijativi slobodnih građana navodi sledeće:

"Napominjemo da je protiv tražioca informacija pokrenuto više postupaka za uvredu i klevetu i da po našem mišljenju zloupotrebljava Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, saglasno čIanu 13. istog Zakona."

Imajući u vidu da je gore pomenuti postupak za uvredu i klevetu, privatna tužba pokrenuta protiv jednog od članova Inicijative slobodnih građana, a da je tražilac informacije zasebno pravno lice, ovo se ne može dovoditi u vezu sa obavezom Opšte bolnice da dostavi informacije od javnog značaja. 

Takođe, Inicijativa slobodnih građana smatra da se u ovom slučaju ne može govoriti o zloupotrebi prava na pristup informacijama od javnog značaja (učestalo obraćanje instituciji) jer je udruženje za 3 meseca uputilo 22 pitanja u okviru 4 zahteva.

Inicijativa slobodnih građana će nastaviti sa analizom zapošljavanja u zdravstvenom sektoru u Novom Pazaru kako bi ukazala na dugotrajne probleme sa kojima se suočavaju institucije i građani i ukazala na neophodnost poboljšanja zdravstvenih usluga.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.