Inicijativa slobodnih građana

Naziv projekta: „Za transparentnije zapošljavanje u javnom zdravstvu”

Trajanje projekta: 1. april - 31. oktobar 2021.

Projekat „Za transparentnije zapošljavanje u javnom zdravstvu” ima za cilj da doprinese poboljšanju kvaliteta usluga javnog zdravstva u Novom Pazaru kroz uvođenje efikasnog i transparentnog sistema za zapošljavanje, baziranog na kriterijumima stručnosti i integriteta u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravlje i Opštoj bolnici Novi Pazar. 

Povod za inicijativu koja javno zagovara kvalitetnije usluge javnog zdravstvenog sistema je aktuelna kriza izazvana virusom Covid-19. Novi Pazar u julu prošle godine posebno se našao pod udarom krize, sa nedovoljno ljudskih resursa i adekvatnih kapaciteta za zbrinjavanje svih pacijenata. Inicijativa slobodnih građana želi da kroz ovaj projekat doprinese kvalitetnijim uslugama u zdravstvenim institucijama. Očekivani rezultati projekta  su analiza trenutnog stanja, ljudskih resursa i kapaciteta za zapošljavanje u Domu zdravlja Novi Pazar i podnošenje inicijative za uspostavljanje kadrovskih komisija za zapošljavanje, koju bi činili predstavnici menadžmenta, sindikata i zaposlenih. Projekat teži da promeni sistem zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama, kako bi građani i građanke mogli da uživaju svoje ustavno pravo, pravo na dostupno javno zdravstvo.  

Inicijativa slobodnih građana je najpre nastala  kao neformalna grupa u julu 2020. godine tokom krize i vanrednih okolnosti koje su zadesile Novi Pazar, kasnije prerasla u registrovanu organizaciju civilnog društva posvećenu kreiranju sistemskih rešenja koja će doprineti boljem funkcionisanju zdravstvenog i drugih sistema.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.