Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Naziv projekta: „Partneri za javni interes u informisanju”

Trajanje projekta: 27. april - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „Partneri za javni interes u informisanju” je zagovaranje dosledne primene propisa o zaštiti javnog interesa u informisanju kako bi se odgovorilo na informativne potrebe građana i građanki Kragujevca. Obezbeđivanjem podrške i uključivanjem građana u zaštitu javnog interesa u informisanju u lokalnoj zajednici, Res Publika želi da proširi krug medija, organizacija, uticajnih pojedinaca i građana koji će se uključiti u zagovaranje zakonom propisane zaštite javnog interesa u informisanju i ravnopravnog tretmana medija i novinara od strane javnih vlasti. Lokalni mediji, civilni sektor i donosioci odluka biće direktno uključeni u izvođenje projekta, a korist će imati svi građani Kragujevca.

Najvažniji očekivani rezultati jesu mobilisani lokalni akteri u zaštiti javnog interesa u informisanju u Kragujevcu, lokalni mediji i civilni sektor osnaženi i ohrabreni za uspostavljanje partnerstava i saradnje, i građani obavešteni o značaju i povezanosti javnog informisanja, odgovorne uprave i unapređenja kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Udruženje građana Šumadijski centar za građanski aktivizam Res publika osnovano je 2014. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti demokratizacije društva, promocije ljudskih prava i medijskih sloboda. Cilj udruženja je da se podstakne građanski aktivizam i javni dijalog, afirmišu demokratskevrednosti i principi, reformski procesi, društvena inkluzija marginalizovanih grupa, informisanje o građanskim i političkim pravima i njihovoj zaštiti, kao i promovisanje medijske slobode i pismenosti, etičkih i profesionalnih standarda u izveštavanju i javnom govoru, i jačanje civilnog sektora.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.