Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma

Cilj projekta Romi u popisu 2021 je obezbediti da rezultati popisa stanovništva i domaćinstva 2021. godine verodostojnije prikažu brojnost romske populacije u Srbiji što bi omogućilo kreiranje adekvatnih politika za integraciju Roma i Romkinja. Ovim projektom se pre svega želi omogućiti da Romi i Romkinje na predstojećem popisu u Srbiji 2021. godine iskoriste svoje pravo na etničko samoopredeljenje uz puno učešće u tom procesu.

Projekat je usmeren na poboljšanje statusa i ljudskih prava romske nacionalne manjine kroz procese javnog zagovaranja u koje će biti uključeni pripradnici Vlade Srbije i Republički zavod za statistiku.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Romi i Romkinje uključeni kao popisivači u popisu;
  • Romi i Romkinje informisani o svojim pravima vezanim za prikupljanje podataka;
  • Prikupljeni preliminarni podaci o situaciji sa terena.

Glavne aktivnosti na projektu uključuju organizovanje sastanaka sa zainteresovanim stranama, priprema metodologije, održavanje treninga za romske aktiviste i sprovođenje kampanje u romskoj zajednici.

Projekat traje od početka juna tekuće godine do 31. oktobra 2020. godine.

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija - Liga za dekadu Roma. SKRUG nastavlja pokrenute aktivnosti Lige za Dekadu Roma i nastupa kao novoformirana asocijacija romskih udruženja građana. Cilj udruženja je unapređenje, inkluzija i emancipacija romske zajednice pomoću civilnog sektora. U skladu sa tim, Liga Roma želi da u jednom jezgru objedini aktivne organizacije i udruženja radi pospešivanja njihovog delovanja.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.