Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma

Naziv projekta: „Konstituisanje kućnih saveta u okviru romskih naselja u 7 gradova/opština u Srbiji”

Trajanje projekta: 1.mart - 31. oktobar 2020.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Konstituisanje kućnih saveta u okviru romskih naselja u 7 gradova/opština u Srbiji” je razvoj romske zajednice, ostvarivanje romskih prava u domenu stanovanja, urbanizma, legalizacije i održivog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Problem stanovanja Roma i Romkinja je jedno od gorućih pitanja koje zahteva među-sektorsku saradnju i koordiniran pristup kako bi se postigao pomak u inkluziji Roma u lokalnim sredinama. Imajući to u vidu, SKRUG ovim projektom nastoji da uspostavi sistem praćenja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou koji će omogućiti relevantne podatke za unapređenje politika koje se tiču stanovanja Roma i Romkinja, ali i ispunjavanja obaveza preiuzetih Akcionim planom za poglavlje 23, kao i Strategijom socijalnog uključivanja. 

SKRUG – Liga Roma u saradnji sa romskim organizacijama civilnog društva nastoji da doprinese poboljšanju uslova stanovanja u romskim naseljima, a prateći strateške ciljeve lokalnih samouprava i potrebe lokalnih romskih zajednica. Svrha projekta je formiranje grupe Skuštine stanara (kućnih saveta) u 7 gradova i opština sa najboljim praksama: Lajkovac i Ub, Niš, Lebane, Vranje, Leskovac, Bor, Beograd – Resnik.

Formiranjem skupštine stanara romskih naselja i saveta naselja se daje mogućnost stanovnicima nelegalizovanih romskih naselja da organizovano nastupaju i upućuju svoje zahteve lokalnim vlastima. Ovaj process je od izuzetne važnosti u procesu poboljšanja uslova stanovanja, komunalne infrastructure i legalizacije, posebno u procesu raseljavanja. 

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija - Liga za dekadu Roma. SKRUG nastavlja pokrenute aktivnosti Lige za Dekadu Roma i nastupa kao novoformirana asocijacija romskih udruženja građana. Cilj udruženja je unapređenje, inkluzija i emancipacija romske zajednice pomoću civilnog sektora. U skladu sa tim, Liga Roma želi da u jednom jezgru objedini aktivne organizacije i udruženja radi pospešivanja njihovog delovanja.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.