Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma

Cilj projekta Konstituisanje kućnih saveta u okviru romskih naselja u 7 gradova/opština u Srbiji je razvoj romske zajednice, ostvarivanje romskih prava u domenu stanovanja, urbanizma, legalizacije i održivog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Projekat je usmeren na poboljšanje statusa i ljudskih prava romske nacionalne manjine kroz procese javnog zagovaranja u koje će biti uključeni pripradnici lokalnih samouprava i Vlade Republike Srbije.

Očekivani rezultati projekta su:

  • konstituisanje skupština stanara u 7 gradova/opština,
  • registracija kućnih saveta kao pravnog entieta sa legitimnim pravom za pregovaranje sa predstavnicima lokalnih samouprava
  • treninzi i obuke legitimnih predstavnika u vezi sa aktivnostima i funkcionisanjem lokalnih samuprava,
  • prikupljeni preliminarni podaci o situaciji sa terena sa uspešno zagovaranje romskih interesa na lokalnom nivou
  • utvrđivanje seta uniformnih alata za funkcionisanje kućnih saveta kao pravnog lica
  • aktivna participacija u planiranju budžeta za romska pitanja,
  • pozicioniranje skupštine stanara u lokalnim samoupravama

Glavne aktivnosti na projektu uključuju organizovanje sastanaka sa zainteresovanim stranama, priprema metodologije, održavanje treninga za romske aktiviste i sprovođenje kampanje u romskoj zajednici.

Projekat traje od početka do marta 2021. godine.

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija - Liga za dekadu Roma. SKRUG nastavlja pokrenute aktivnosti Lige za Dekadu Roma i nastupa kao novoformirana asocijacija romskih udruženja građana. Cilj udruženja je unapređenje, inkluzija i emancipacija romske zajednice pomoću civilnog sektora. U skladu sa tim, Liga Roma želi da u jednom jezgru objedini aktivne organizacije i udruženja radi pospešivanja njihovog delovanja.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.