Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama „Realno“

Naziv projekta: „Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Udruženja „Bazi Mili“ iz Lajkovca i „Realno“ iz Novog Sada osnovani su sa istom misijom - poboljšanje kvaliteta i uslova života dece sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica. Osnivači udruženja su roditelji dece sa invaliditetom koji su okupljeni oko istih ciljeva, a to je promovisanje inkluzije, društvene odgovornosti i stvaranja mehanizama i modela podrške radi sprečavanja socio-ekonomske marginalizacije porodice i institucionalizacije dece i osoba sa invaliditetom. 

Cilj njihovog zajedničkog projekta „Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine“ je zagovaranje dostupnosti usluga personalne asistencije svim osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji i nakon 18. godine. Ova promena bi bila praćena usklađivanjem člana 99. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. 

Kroz svoju kampanju, „Bazi Mili“ i „Realno“ zagovaraće spajanje usluga ličnog pratioca deteta (do 18. godina) i personalnog asistenta (posle 18. godine) u jednu uslugu, kao što je to slučaj u većini ostalih zemalja koje imaju uslugu personalne asisitencije.  

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.