Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika

Projekat "Od šuma za šume" ima za cilj da promeni prakse u procesu usmeravanja namenskih sredstava Fonda za šume i doprinese unapređenju kulture učešća građana u političkom odlučivanju na lokalnom nivou, kada je u pitanju zaštita životne sredine.   

Zlatiborski okrug je jedan od najšumovitijih regiona Srbije gde šume zauzimaju 45% teritorije, a 51% tih površina su privatne šume. Za svaki kubni metar posečenog drveta vlasnik privatne šume dužan je da uplati u Budžetski fond za šume određeni iznos, što čini prihod budžeta lokalne samouprave. Međutim, novac prikupljen na ovaj način se najčešće ne koristi za unapređenje stanja šuma i ili potrebe sela kako je Zakonom predviđeno već se koristi u druge namene. Promena koju RAŠ „Omorika“ želi da izazove se odnosi na promenu dosadašnje prakse planiranja budžeta lokalnih samouprava, preciznije efikasnijem planiranju budžeta i njegovo namensko i transparentno trošenje.  

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

RAŠ „Omorika“ je osnovana na inicijativu tri lokalna udruženja vlasnika privatnih šuma iz Užica, Bajine Bašte i Priboja koja su se zbližila učešćem u aktivnostima nekih ranijih projekata i prepoznala da se pitanja kojima se bave trebaju rešavati na regionalnom nivou. To su Udruženje Vlasnika Privatnih Šuma “Bor” iz Užica, UVPŠ “Zaovine” iz Bajine Bašte i UVPŠ “Alba” iz Priboja. Tada je neformalna mreža ovih lokalnih udruženja koja je okupljala više od 100 vlasnika privatnih šuma u ove tri lokalne samouprave formalizovana  u regionalnu asocijaciju. Prethodno su se ova tri udruženja bavila uključivanjem građana vlasnika privatnih šumskih poseda u lanac snabdevanja drvnom biomasom sa ciljem da se obezbedi sirovinska baza i tako lanac snabdevanja učini održivim, a energetska nezavisnost zlatiborskog okruga od fosilnih goriva da se smanji. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.