Vesti

Preventivnim merama ka suzbijanju šumskih požara

Šumski požari došli su kao gorka potvrda važnosti teme koju zagovara Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika u okviru projekta „Od Šuma za Šume“.

Dok u Grčkoj i širom Evrope besne šumski požari, na teritoriji Zlatiborskog okruga je samo od početka leta izgorelo oko 1.000 hektara šuma što je jednako površini 1.600 fudbalskih terena. Rizik od požara i dalje je ogroman imajući u vidu da se i narednih dana očekuju vrlo visoke temperature. Glavni uzroci požara su ljudski nemar, klimatske promene i globalno zagrevanje, sve toplija leta, dugi sušni periodi i snažni vetrovi koji vatru još brže raznose. Uz navedene faktore, rizici požara su dugoročni, a o  preventivnim merama se i ne razgovara. Šteta od požara ovog leta meri se u milionima evra.

RAŠ Omorika upravo zagovara primenu preventivnih mera pomoću kojih se može doći do značajnih ušteda u državnom budžetu i očuvanja šuma.

Razumejući važnost ulaganja u preventivne mere, ali i edukaciju stanovništva o istim, RAŠ Omorika je trećeg avgusta organizovala piknik sa medijima u Užicu kako bi prenela važnu poruku - novca za preventivu ima, ali on ostaje neiskorišćen. U državnom Budžetskom fondu za šume postoje sredstva kojim se finansiraju preventivne mere, od kojih 30% novca pripada lokalnim samoupravama. Prema proračunima, iznos koji je namenjen unapređenju stanja šuma u Zlatiborskom okrugu je preko 10 miliona dinara na godišnjem nivou. Neretko se dešava da se novac ne troši namenski, ali i da ostaje neutrošen, što je praksa još od 2010. godine.

Osnovne preventivne mere u zaštiti šuma od požara podrazumevaju izgradnju dovoljno guste i dobro održavane mreže protivpožarnih puteva i šumskih proseka kojima se veći šumski kompleksi fizički razdvajaju na manje, a toga u privatnim šumama gotovo da nema. Sa druge strane, jednako je važna i dobro edukovana i savesna javnost, odnosno posetioci u šumi.

Piknik sa medijima značajno je doprineo kvalitetnijem i sadržajnijem izveštavanju medija o šumskim požarima, a RAŠ Omorici omogućio da pošalje značajne poruke široj javnosti. O šumskim požarima govorio je Đorđe Marić, inženjer šumarstva i stručni konsultant Regionalne asoicijacije vlasnika privatnih šuma Omorika, prilikom gostovanja na jutarnjem programu televizije K1, snimak gostovanja možete pogledati ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.