Vesti

Klaster drvoprerade kao nosilac održivog šumarstva Zlatiborskog okruga

Zlatiborski okrug pokriven je šumom na 45% svoje teritorije. Poslednjih godina sektor drvoprerade pokazuje rast u Srbiji, a potencijal za njegovo unapređenje je ogroman. Ovom pitanju važno je pristupiti regionalno, a jedan od izazova je što u ovom okrugu ne postoje formalne regionalne strukture koje će se baviti pitanjima šumarstva i prerade drveta kao privredne grane.

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ pokrenula je pitanje osnivanja regionalnog klastera drvoprerade, koji bi bio održiva platforma međusektorske saradnje. Održivost bi se ogledala u potencijalu klastera da redovno prenosi svoje potrebe i stavove do nadležnih institucija kroz mehanizme i kontakte koji su uspostavljeni.

Kako bi se povezalo što više relevantnih aktera sa znanjem i iskustvom u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta sa drvoprerađivačima u Zlatiborskom okrugu, RAŠ Omorika organizovala je sastanke sa predstavnicima Regionalne razvojne agenicije Zlatibor, firme „Zlataršped“, koja se bavi proizvodnjom i izvozom poluproizvoda, i firme Ginko iz Požege, koja se bavi izradom visokokvalitetnog nameštaja.

Sa direktorom RRA Zlatibor, Slavkom Lukićem, razgovaralo se o neophodnom strateškom okviru, merama podrške, kao i motivaciji preduzeća da pristupe klasteru drvoprerađivača, koji bi doneo dobrobit i učesnicima i zajednici. Lukić je predstavio klaster metalske industrije koji već postoji u Zlatiborskom okrugu i po čijem modelu bi mogao da funkcioniše i klaster drvoprerade.

Ovakav model funkcionisanja predstavljen je kao primer dobre prakse i vlasnicima firmi „Zlataršped“ i „Ginko“. Oni su iskazali zainteresovanost da budu deo klastera i na taj način doprinosu izgradnji održive i odgovorne drvoprerade.

U narednom periodu planirani su sastanci i sa predstavnicima lokalnih samouprava, lokalnim firmama koje se bave preradom drveta, srednjim stručnim školama i edukativnim centrima, jer su mapirani kao ključni akteri za učešće u klasteru.

Zajednica bi regionalnim klasterom drvoprerade dobila održivu platformu, koja bi značila promenu u odnosu na dosadašnje stanje, i to promenu od koje se u budućnosti očekuje da bude nosilac održivosti šumarstva i drvoprerade.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.