Vesti

RAŠ Omorika u potrazi za inovativnim proizvodima od drveta

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ (RAŠ Omorika) započela je aktivnosti na povezivanju udruženih vlasnika privatnih šuma i poslovnog sektora iz oblasti drvoprerade. Cilj je pronalazak inovativnih proizvoda od drveta koji mogu biti motor razvoja ovog sektora u regionu. Osnivanje regionalnog klastera drvoprerade, koji će biti veza između poslovnog sektora, udruženja i nadležnih institucija, jedna je od glavnih strategija kako bi se popravilo stanje drvoprivrede i osnažio poslovni sektor da stvara proizvode veće dodate vrednosti.

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ (RRA Zlatibor) prepoznata je kao partner koji ima iskustva u ovoj oblasti. Pre 15 godina inicirala je osnivanje sekcije drvoprerađivača koja je trebalo da funkcioniše pri Opštem udruženju preduzetnika Zlatiborskog okruga, te je RAŠ Omorika održala sastanak sa direktorom agencije. Od direktora agencije, gospodina Slavka Lukića, su dobijene vredne informacije i saveti koji mogu biti značajni za projekat, ali i o preprekama koje treba izbeći. RRA Zlatibor je podržala ideju osnivanja klastera drvoprerađivača i ponudila pomoć na tom putu.

Tragajući za inovativnim proizvodima od drveta traži se odgovor na pitanje: „Zašto nema više finalnih proizvoda od drveta?“ Kroz niz intervjua/sastanaka sa preduzećima iz oblasti drvoprerade, RAŠ Omorika će nastojati da ispita i analizira šta je to što ih je do sada sprečilo da prave vredniji proizvod i tako istovremeno uvećaju broj radnih mesta i davanja u javne prihode.

RAŠ Omorika ima nameru da odgovore potraži i van Zlatiborskog okruga. U Srbiji ima puno inovativnih preduzetnika koji sigurno mogu da rastu i napredujući pozitivno utiču na stvari od opšteg interesa za društvo.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.