Vesti

Građani Zlatiborskog okruga žele više pošumljavanja

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika nastavila je sprovođenje aktivnosti na projektu „Od šuma za šume“ istraživanjem stavova građana o prioritetima ulaganja namenskih sredstava iz Budžetskog fonda za šume. Odziv građana u istraživanju je bio čak duplo veći od očekivanog, a prikupljeni podaci pokazuju da građani žele više pošumljavanja u njihovim sredinama.

RAŠ Omorika je anketirala građane tokom uličnih akcija u Užicu, Priboju i Bajinoj Bašti, dok su onlajn anketu imali prilike da popune i građani sa cele teritorije Zlatiborskog okruga. U istraživanju je učestvovalo više od 300 građana koji, osim pošumljavanja, kao prioritete ističu i zaštitu šuma od požara i biljnih bolesti, ali i zaštitu od čoveka, odnosno suzbijanje ilegalnih seča.

Imajući u vidu prioritete građana, RAŠ Omorika radi na izradi Vodiča za korišćenje sredstava Budžetskog fonda za šume. Cilj ovog dokumenta je da građane podstakne na udruživanje kako bi došli do sredstava fonda i realizovali aktivnosti koje su važne za očuvanje šuma. Građani će moći i da se upoznaju sa merama koje je moguće finansirati iz fonda, kao i sa metodologijom koja će ih na to uputiti. Vodič za korišćenje sredstva Budžetskog fonda biće uskoro dostupan na sledećem sajtu: www.privatnesume.rs.

RAŠ Omorika će upoznati građane Zlatiborskog okruga sa sadržinom vodiča i konkretnim koracima u zaštiti šuma tokom uličnih akcija u Priboju, Užicu i Bajinoj Bašti.

Osnovna poruka koju RAŠ Omorika šalje ovim vodičem glasi:

„Lokalne samouprave ne raspisuju konkurse za korišćenje sredstava Budžetskog fonda za šume iako su u zakonskoj obavezi da to čine. Udružite se i zahtevajte od lokalnih samouprava sredstva koja vam pripadaju po zakonu. To su vaša sredstva.“

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.