Vesti

Budžetski fond za šume - ima li početka namenskog korišćenja sredstava?

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika (RAŠ Omorika) intenzivno radi na predstavljanju ključnih nalaza projekta „Od šuma za šume. Građani Priboja su imali prilike da razgovaraju sa predstavnicima RAŠ Omorike tokom ulične akcije koja je organizovana 1. oktobra. RAŠ Omorika je tada  upoznala građane sa mogućnostima korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume, a podeljen je i Vodič za korišćenje sredstava Budžetskog fonda za šume u kom građani mogu naći ključne informacije o  sredstvima Budžetskog fonda koja su namenjena unapređenju šuma, a pripadaju privatnim vlasnicima šuma. Vodič sadrži i podatke o iznosima sredstava koje su lokalne samouprave u obavezi da troše namenski za unapređenje stanja šuma, što do sada nije bio slučaj. 

Nakon ulične akcije, predstavnici RAŠ Omorika su se sastali sa predstavnicima opštinske uprave i razgovarali o modalitetima namenskog korišćenja dva miliona dinara koje će Priboj dobiti iz Budžetskog fonda u 2022. godini. Na sastanku su analizirana zakonska rešenja koja nameću ovu obavezu, ali i izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) u kojem je jasno istaknuto da su ova sredstva isključivo namenskog karaktera. Osim toga, RAŠ Omorika je predstavila i stavove građana o prioritetima u očuvanju i unapređenju šuma, a koji su rezultat istraživanja koje je RAŠ Omorika sprovela u prethodnom periodu.

Rezultati projekta predstavljeni su 6. i 7. oktobra poslovnoj zajednici i stručnoj javnosti na trećoj međunarodnoj investicionoj konferenciji SEE ENERGY - Connect & Supply III u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu – "SERBIO". Cilj ove konferencije je upoznavanje aktuelnog poslovnog i zakonskog okruženja i umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Tema ovogodišnje konferencije bila je "Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agro i drvne biomase". 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.