Pokretači promena

Bez aktivnog učešća građana i civilnog društva u prepoznavanju i rešavanju problema u zajednici nema napretka. Javno zagovaranje omogućava organizovanim građanima da dođu do željenih promena, utiču na nosioce vlasti/ili donosioce odluka i da pritom pridobiju podršku od šireg kruga građana i javnosti. Mnogobrojne aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nedovoljno vidljive za veliki deo javnosti.

Vođeni time, pokrenuli smo inicijativu za dodelu godišnje nagrade za aktivne građane. Nagrada koja slavi pokretače promena, motivisane građane koji istrajavaju u svojim naporima da poboljšaju kako svoj tako i živote svojih sugrađana.

Ovom nagradom želimo da slavimo dobro u zajednici.

Na osnovu prethodnih dostignuća i naše vizije boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama, želimo da prepoznamo uspešne inicijative koje su značajno doprinele razvoju lokalnih zajednica ili donele promene na nacionalnom nivou. Cilj ove nagrade je da oda priznanje, pruži finansijsku podršku i prepozna organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Godišnje nagrade se dodeljuju najboljim zagovaračkim inicijativama, u nekoliko kategorija:

  • Uspešna saradnja javnih vlasti i organizacije civilnog društva
  • Aktivacija velikog broja građana kroz podršku zagovaračkoj inicijativi
  • Uspešna zagovaračka inicijativa neformalne grupe
  • Primer postizanja promene na nacionalnom nivou
  • Primer postizanja promene na lokalnom nivou

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.