Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju "Naša kuća"

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju "Naša kuća"

Naša kuća je osnovana na inicijativu roditelja dece sa smetnjama u razvoju u cilju promene društvene i sistemske paradigme na položaj ove populacije. Radimo na obezbeđivanju uslova za kvalitetan i svrsishodan život ometenih u razvoju kroz njihovo uključivanje u sve tokove života.

Glavni ciljevi su unapređenje socijalnog preduzeća kao baze njihove ekonomske samostalnosti te osnivanje fondacije i zadužbine koja bi im garantovala autonomiju u okviru zajednice u kojoj žive, kvalitetno stanovanje, plaćen posao, i sadržajan život. Zalažemo se za poštovanje ljudskih prava osoba ometenih u razvoju, njihovu ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.

Mi delujemo na tri načina: kao zagovarači prava osoba ometenih u razvoju, kao socijalno preduzeće u okviru kojeg se vrši njihovo radno osposobljavanje i edukacija – i kao dnevni boravak za podršku i psihološko osnaživanje ometenih u razvoju i njihovih porodica. Zastupamo ideje afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju. 

Naša osnovna ciljna grupa su ometeni u razvoju i njihove porodice. Često targetiramo druga udruženja koja se bave podrškom i zastupanjem ove populacije, kao i jedinice lokalne samouprave, odnosno nadležne institucije.

Projekat: Javno zagovaranje koncepta zapošljavanja uz podršku osoba sa invaliditetom (OSI)

Projektni tim: Anica Spasov, zastupnica projekta kao odgovorno lice Naše kuće i Dorijan Nuaj, projektni koordinator

Predloženi projekat je u funkciji nadgradnje i proširenja tekućeg projekta koji naša organizacija sprovodi u partnerstvu sa UNDP i Timom UN za ljudska prava – „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ koji se realizuje kao podprojekat velikog UN projekta u Srbiji pod nazivom „Autonomija, glas i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji“.

Opšti cilj projekta je stvaranje pretpostavki za ukidanje sistemske diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI) prilikom zapošljavanja. Projekat donosi korist za celokupnu populacija OSI u Srbiji i članove njihovih porodica. 

Ciljevi projekta: Projektnim predlogom definisali smo tri posebna cilja:

  • Zagovaranje uvođenja koncepta zapošljavanja uz podršku OSI u Srbiji sa svrhom promena aktuelnih politika i ukidanja diskriminatornih praksi nadležnih institucija i poslodavaca prema toj populaciji;
  • Revizija i reforma procesa procene radne sposobnosti u svrhu otklanjanja sistemskih prepreka zapošljavanju OSI;
  • Zagovaranje održivosti zapošljavanja uz podršku pripremom konkretnih predloga. 

Ciljne grupe: Neposrednu ciljnu grupu koju ovim projektom targetiramo jesu članovi komisija za procenu radne sposobnosti, predstavnici nadležnih državnih tela i institucija, predstavnici lokalne samouprave, ključne osobe aktivnih udruženja koja zastupaju interese OSI, stručnjaci koje se bave problematikom inkluzije i zapošljavanja OSI, kao i pojedini OSI i članovi njihovih porodica koji budu zainteresovani da učestvuju u našim projektnim aktivnostima. Ovaj projekat bi stvorio pretpostavke prevazilaženja sistemske diskriminacije prilikom zapošljavanja kao glavne prepreke za unapređenje položaja OSI u Srbiji.

Očekivani rezultati projekta:

  • Izmenjen način odlučivanja komisija za procenu radne sposobnosti u skladu sa merama definisanim ovim projektom.
  • Izmeštanje procene radne sposobnosti u Centre za procenu radne sposobnosti, podršku i praćenje zapošljavanja i organizovanje stalne podrške kroz rad savetnika/ca za podršku u zapošljavanju.
  • Uspostavljanje jasno definisane linije finansiranja i preporuka da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da pokrenu pomenute Centre.
  • Donošenje podzakonskih akata kojima bi se detaljnije regulisao rad pomenutih centara, a što nije dovoljno jasno precizirano u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i Zakonu o socijalnoj zaštiti.

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019