Podaci o nosiocu projekta

Podaci o projektu

Dozvoljena dokumenta za slanje su Pdf, Zip, Word, Excel i OpenOffice. Ukoliko nosilac projekta ima više od jednog partnera, potrebno je da sve izjave partnera spoji u jedan Pdf ili jedan Zip fajl i postavi ih u onlajn formular u za to predviđeno polje. Isto važi i za izjave saradnika.
Maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 10MB

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019