POZIV za predloge projekata u okviru Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ je

ZATVOREN

Hvala svima koji su ukazali interesovanje i poslali predloge projekata. Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu https://javnozagovaranje.bos.rs/.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.