Efekti četvorogodišnje primene čl. 11 Zakona o zadrugama Republike Srbije na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji

Srbija pripada grupi evropskih zemalja koje nemaju poseban zakon kojim se reguliše sektor socijalnog preduzetništva. Usvajanjem novog Zakona o zadrugama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015), zakonodavac je u čl. 11 omogućio građanima i građankama formiranje različitih vrsta zadruga, među kojima i “socijalnih zadruga” sa formulacijom koja najbliže definiše socijalno preduzetništvo u Srbiji. Ovo daje posebnu vrednost Zakonu o zadrugama sa aspekta doprinosa održivom socioekonomskom razvoju, koji je neizvodiv bez razvoja socijalno odgovornog poslovanja.

Unapređenjem zakonskog okvira i prakse na nacionalnom i lokalnom nivou u korist razvoja socijalnog zadrugarstva, stvaraju se preduslovi za rast broja socijalnih zadruga u svojstvu pružaoca različitih lokalnih socijalnih usluga. Ovaj rast bi u prvom krugu činile transformisane zemljoradničke i opšte zadruge, postojeća socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva. Socijalne zadruge nisu rezervisane samo za ruralne i nerazvijene sredine. Model je univerzalan i primenjiv i u razvijenim gradskim sredinama koje se suočavaju sa drugim kategorijama ugroženog stanovništva indetifikovanim u čl.11 Zakona o zadrugama.

Tokom realizacije projekta “Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji”, analizirani su stavovi građana, organizacija civilnog društva, zadruga i lokalnih samouprava kao potencijalnih pokretača socijalnih zadruga. Zbog projektne pretpostavke da su trenutnim stanjem u društvu i privredi najugroženiji stanovnici u seoskim i nerazvijenim sredinama, u fokusu istraživanja su radno aktivno stanovništvo, zadruge i organizacije civilnog društva koje svoje ekonomske i socijalne aktivnosti obavljaju na seoskom području, kao i lokalne samouprave koje primenjuju model socijalnih zadruga.

Istraživanje putem online anketa i fokus grupa realizovalo je Udruženje za lokalni razvoj Kamenica u partnerstvu sa Zadružnim savezom Srbije i saradnicima iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Podršku u procesu istraživanja dala je i Koalicija za razvoj solidarne ekonomije.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.