Analiza lokalnih akcionih planova i medijskih sadržaja za mlade u 10 lokalnih sredina u Srbiji

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa, koju su tokom avgusta 2019. godine sproveli mladi volonteri PU Lokal presa među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih ispitanika smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade. Ankete o informisanju mladih u Loznici i Šapcu, koje je sprovelo PU “Lokal pres”, pokazale su da mlade najviše zanimaju informacije vezane za obrazovanje (škola/studiranje), kulturna dešavanja i putovanja, kao i priče običnih mladih ljudi.

Iako je važećim zakonima i strateškim dokumentima u oblasti informisanja i omladinskih politika unapređenje informisanja mladih postavljeno kao jedan od prioritetnih ciljeva, u praksi, pogotovo na lokalnom nivou, ono u velikoj meri nije prepoznato kao jedan od važnih zadataka lokalnih samouprava. Informisanje mladih nije definisano kroz jedinstveni strateški cilj u Lokalnim akcionim planovima za mlade. Čak i one lokalne samouprave koje su usvojile Lokalne akcione planove za mlade, a nedostatak medijskih sadržaja za mlade prepoznale, nisu ovaj problem definisale kroz jedinstvene strateške ciljeve. Lokalni akcioni planovi za mlade gotovo potpuno zanemaruju kanale distribucije informacija na platformama koje su bliske informisanju mladih.

Cilj inicijative „ZA sadržaje za mlade” je da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade, čime bi pružilo podršku širenju medijske pismenosti u Srbiji. Udruženje ovom inicijativom želi da doprinese boljem okruženju za mlade kroz njihovu bolju informisanost i veću uključenost u lokalne zajednice.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.