Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

U periodu od 2010. do 2020. godine, biciklistički saobraćaj doživeo je ekspanziju u svetu i u Srbiji. Broj biciklista porastao je u našoj zemlji za nekoliko desetina hiljada i, prema zvaničnim procenama, samo u Novom Sadu zabeleženo je 20.000 novih biciklista od 2010. do 2018. godine.

Uprkos tome, na nivou Republike Srbije ne postoji jedinstveni rukovodeći dokument, koji se, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno bavi principima biciklističkog saobraćaja i svim njegovim aspektima, koji postavlja osnovne pretpostavke, daje smernice za njegov razvoj ili postavlja konkretne ciljeve. Upravo iz ovog razloga, u praksi se mogu videti različita rešenja u tumačenju i sprovođenju propisa, planiranju i gradnji infrastrukture, sprovođenju propisa, edukaciji, prioritetu u planiranju saobraćaja ili budžetskim izdvajanjima.

Kako bi se postigli ciljevi veće popularizacije biciklističkog saobraćaja, povećanje bezbednosti biciklista i ostvarili različiti benefiti (smanjenje štetnih posledica klimatskih promena, smanjenje buke, smanjenje aerozagađenja, manji budžetski troškovi za održavanje putne infrastrukture, manji troškovi javnog zdravlja, bolji saobraćajni uslovi, smanjenje zauzeća javnih površina pakriranjem itd), neophodno je uz izmene propisa pokazati jasnu političku volju. Tokom izbora održanih u 2020. godini, primetno je da su po prvi put različiti izborni programi obrađivali temu biciklističkog saobraćaja. Osim izjava o važnosti korišćenja bicikla, politička volja iskazuje se u javnoj podršci konkretnih saobraćajnih rešenja, koja idu u korist biciklističkog saobraćaja - izmena propisa, građevinskih praksi, davanju prioriteta u raspodeli javnih površina i svakodnevnim predvođenjem ličnim primerom.

Brošura je namenjena široj javnosti i stoga je osnovni cilj da na jednostavan i razumljiv način predstavimo okolnosti u kojima funkcioniše biciklistički saobraćaj u Srbiji i mogućnosti za njegovo unapređenje.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.