Vodič za korišćenje sredstava budžetskog fonda za šume

Zlatiborski okrug je jedan od najšumovitijih regiona Srbije gde šume zauzimaju 45% teritorije, a 51% tih površina su privatne šume. Za svaki kubni metar posečenog drveta vlasnik privatne šume dužan je da na ime takse za posečeno drvo (narodni naziv ove takse je “fuš”, koji potiče od nekadašnjeg naziva budžetskog Fonda za unapređenje šumarstva) uplati u Budžetski fond za šume iznos od 1,5 do 2 eura, a 30% ovako uplaćenog novca je prihod budžeta lokalne samouprave. Ovaj iznos vraća se kroz transfere u budžet lokalnih samouprava i predstavlja namenska sredstva te se mora (prema Zakonu o šumama) utrošiti na unapređenje stanja šuma, pre svega pošumljavanje i negu šuma. 

Cilj ovog dokumenta je da građane podstakne na udruživanje kako bi došli do sredstava fonda i realizovali aktivnosti koje su važne za očuvanje šuma. Građani će moći i da se upoznaju sa merama koje je moguće finansirati iz fonda, kao i sa metodologijom koja će ih na to uputiti.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.