Potencijalni efekti suzbijanja korupcije i sive ekonomije na rasterećenje fiskalnih obaveza privrednika i preduzetnika u Republici Srbiji

Ekonomska aktivnost svakog društva čini osnovu njegovog postajanja i razvoja. Od kvantiteta i kvaliteta te aktivnosti zavisi materijalni položaj pojedinaca, društvenih grupa i društva u celini. 

Ekonomska analiza sugeriše da bi adekvatna poreska politika stimulisala efikasnu alokaciju resursa – zapošljavanje i proizvodnju, dok bi destimulisala potrošnju i uvoz. Promena poreskog sistema bi pomogla da se ublaže najveće makroekonomske neravnoteže srpske ekonomije – visok trgovinski deficit, visok nivo potrošnje i nizak nivo investicija. 

Kroz analizu tržišta Srbije identifikovani su uzroci povećanja nelegalnog prometa, slabe tačke u svim dosadašnjim programima za suzbijanje nezakonitih radnji, propusti koji su pravili inspekcijski organi, loša zakonska rešenja i komplikovani birokratski procesi.

 


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.