Stanje i potrebe turističkog tržišta u Smederevu

Zapažanja do kojih se dolazi na temu obaveštenosti anketiranih činioca turističke privrede Smedereva o stanju i problematici smederevskog turizma ukazuju da je potreban veći nivo edukacije i konstantnog pojašnjavanja kako terminologije i zakonskih regulativa, tako i realnih mogućnosti turističkog razvoja destinacije. 

Kroz ovu analizu možete naći odgovore na pitanja o turističkom proizvodu lokalne (smederevske) turističke destinacije to jest o najznačajniji razlozima zbog kojih turisti već dolaze na destinaciju, ali i pitanja o mogućem obogaćivanjem turističke ponude.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.