Analiza davanja podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u opštinama Despotovac i Rekovac u periodu od 2015. do 2019. godine

Veliki deo poljoprivrednog budžeta u Srbiji još uvek je usmeren na mere direktne podrške povezane sa proizvodnjom – po grlu stoke, cenovna podrška za mleko, kreditna podrška i drugi posebni podsticaji, što u najvećoj meri nije usklađeno sa pravilima EU.

Tokom pristupnih pregovora, Srbija treba da uskladi svoju pravnu regulativu i praksu sa evropskom, između ostalog, i u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno da sa Evropskom unijom dogovori prelazne rokove za usklađivanje i nakon stupanja u članstvo. U domaćoj javnosti postoji svest o važnosti poljoprivrede. Ipak, učešće poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova u bruto domaćem proizvodu nije visoko, kako se može činiti.

Ova publikacija analizira program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja od 2015. do 2019. godine i mere poljoprivredne politike u ovom periodu. Dodatno, predstavljeni su stavovi poljoprivrednika iz Despotovca i Rekovca o merama davanja podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.