Mali katalog prirodom-inspirisanih rešenja

Klimatska kriza poslednjih godina postaje sasvim očigledna i svima osetna - širom sveta. U tom kontekstu, strategije adaptacije postaju nužnost u svakoj struci, a u planiranju grada i projektovanju objekata one su veoma važne. Međunarodna unija za zaštitu prirode je, još 2009. godine, predložila pojam rešenja zasnovanih na prirodi, koja su u praksu urbanističkog planiranja uvedena kao prirodom-inspirisana rešenja, kao nužan alat u godinama koje dolaze. Od 2015. pojam se intenzivno koristi u javnim politikama Evropske unije i utvrđeno je da se pod pojmom prirodom-inspirisanih rešenja misli na “rešenja koja su inspirisana ili podržana prirodom, koja su finansijski opravdana i simultano donose koristi za životnu sredinu, društvo i ekonomiju, te pomažu u izgradnji otpornosti. Ovakva rešenja donose sve više i sve raznovrsnije prirode, prirodnih odlika i prirodnih procesa u gradove i predele, kroz sistemske intervencije koje su prilagođene lokalnom kontekstu i efikasno koriste resurse”.

Namera ove publikacije je da pruži uvid u mogućnosti razvoja zdravog i održivog urbanog razvitka. Katalog prikazuje rešenja poput ozelenjenog krova, ozelenjenog zida, nano bašti, pojašnjava njihovo formiranje i održavanje. Publikacija je obogaćena ilustracijama i fotografijama, koje vizuelno dočaravaju prednosti zelene gradnje.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.